Flyselskap

Regjeringen må vurdere ny flypassasjeravgift

Boeing 787 Dreamliner

Å gjøre flypassasjeravgiften mer klimarettet er én av mange bestillinger til regjeringen i budsjettavtalen. En avtale partiene på borgerlig side ble enige om onsdag forrige uke.

– Stortinget ber regjeringen vurdere omlegging av dagens flypassasjeravgift slik at den får en miljøprofil. Det heter det i ett av 48 verbalpunkter, anmodningsforslag og merknader til budsjettavtalen. Som eksempel foreslås det at avgiften kan beregnes ut ifra flyreisens lengde.

Den 22. november vedtok regjeringen statsbudsjettet for 2018, og flypassasjeravgiften vil bli justert til 83 kroner. I budsjettet for 2017 var avgiften 82 kroner per passasjer. I 2017 ble inntekten på 1,63 milliarder kroner i passasjeravgift og i forslaget til 2018-budsjettet økt til 1,85 milliarder kroner.

Bakgrunn

Budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 ble det enighet om å innføre en «avgift på flyreiser». I innstillingen fra Stortingets finanskomité om skatter, avgifter og toll 2016 presiserte flertallet at «flypassasjeravgiften» skulle ilegges alle avganger fra norsk lufthavn med 80 kroner per passasjer. Flypassasjeravgiften var ikke en del av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, slik det ble lagt fram for Stortinget men Venstre hadde i sitt alternative statsbudsjett for 2016 foreslått å innføre en flypassasjeravgift.  Ifølge Venstres finanspolitiske talsmann, nestleder og forhandlingsleder Terje Breivik, var ikke flyseteavgiften Venstres forhandlingsutspill i arbeidet med statsbudsjettet, men “Grunnen til at det ble en avgift på flyreiser, og ikke på andre betydelige forurensningskilder som utslipp fra olje- og gassproduksjon eller fra biltrafikk, er Frps motstand mot å avgiftslegge disse sektorene.”

Sveriges regjering planlegger en skatt på flyreiser å innføres i 2017-2018. Den skal bli 80 SEK per enkeltreise innenfor Europa, 280 SEK innenfor 6000 km og 430 SEK på lengere ruter.

I Tyskland er det en flyskatt (Luftverkehrsteuer eller Luftverkehrabgabe) på 7,47 euro i Europa og 41,99 euro på langdistanse.

%d bloggere liker dette: