Flyselskap

Rettsak: Norwegian prøver å unndra seg arbeidsgiveransvaret

arbeidsgiveransvaret

Tirsdag startet ankesaken mellom Norwegian Air Shuttle ASA og flere piloter og kabinpersonell. Det er Parat som fører på vegne av de ansatte.

Asker og Bærum tingrett ga piloter og kabinpersonell fullt medhold på nær alle punkter i den omfattende arbeidsgiversaken mot Norwegian Air Shuttle ASA 30. juni i fjor. Tirsdag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Tingretten ga de ansatte medhold i at Norwegian Air Shuttle ASA er deres reelle arbeidsgiver. Ifølge dommen hadde Norwegian også drevet ulovlig innleie av arbeidskraft. De ansatte krevde ansettelse i selskapet de mener er deres reelle arbeidsgiver. Tingretten ga de ansatte rett i dette. Retten men mente derimot det var urimelig å pålegge Norwegian Air Shuttle arbeidsgiveransvar ved ulovlig innleie.

Begge parter i saken anket dommen.

Parat: Kan ikke slippe unna arbeidsgiveransvaret

– Parat mener at en arbeidsgiver ikke kan flytte ansatte til ulike datterselskaper for deretter å leie dem inn igjen neste dag. Dette når de fortsetter å gjøre den samme jobben som de alltid har gjort, kun med den endring at de har fått ny arbeidsgiver, sier leder Trygve Bergsland for Parats kommunikasjonsavdeling til NTB.

Bergsland viser til at Høyesterett tidligere har slått fast at den som har ansvaret for ledelsen og resultatene, også er å regne som formell arbeidsgiver.

– Så lenge selskapet har et fast behov for ansatte er innleie ulovlig, og omorganiseringene gjør at en arbeidsgiver ikke kan slippe unna arbeidsgiveransvaret, sier han.

Lagmannsretten har satt av åtte dager til forhandlingene.

Kilde: NTB

%d bloggere liker dette: