Flyselskap

FlyViking gründer – årets Nordlending

nordlending

Gründer, eier og flykaptein i flyselskapet FlyViking er utnevnt til årets nordlending av Tromsø avisen Nordlys. Vi kan bare gratulere Ola Giæver jr. med utnevnelsen.

På sin åpne Facebook-profil forteller den erfarne flykapteinen dette. Han er tydeligvis stolt av utnevnelsen.

nordlending

Jeg finner ikke ord, men tenk å bli utnevnt til årets «Nordlending»!
Jeg takker for en stor «heders-benevnelse» fra folket!
God Jul og Godt Nyttår!

Årets vinner er da fra Troms ?

Nordlending er betegnelsen på personer som kommer fra landsdelen Nord-Norge. Enkelte oppfatter dette som et upresist begrep, og mener at kun de som kommer fra Nordland kan kalles nordlendinger, mens folk fra Troms omtales som tromsværinger og de fra Finnmark som finnmarkinger.

Bokmålsordboka støtter begge definisjonene av begrepet.

Tove Bull, professor i nordisk språkvitenskap, mener ordet er historisk forankret og at det derfor ikke kan tas patent på. Hun har sagt at:

«Det er et allment ord som har historisk forankring. Ordet Nord-Norge er relativt nytt begrep. Det samme kan vi si om fylkesinndelingen. Ordet nordlending eksisterte før disse var på plass».

I gamle dager var det et klart skille mellom Nordlandene (dagens Nordland og Troms fylker) og Finnmarken (dagens Finnmark fylke). Nordlandene var opprinnelig en rekke smålen mellom Trøndelag og finnenes mark. Disse ble i 1604 samlet i Nordlandenes len, senere Nordlandenes amt. Det er herfra demonymet nordlending stammer fra. Således var en nordlending fra Nordland eller Troms. I nyere tid har begrepet blitt utvidet til å også gjelde finnmarkinger.

Flyviking sjefen sjøl

Betegnelsen nordlending er utstrakt i bruk, blant annet hos Nordlændingernes Forening av 1862. Avisen Nordland og Nordlys deler ut hver sin pris under navnet Årets nordlending.

Om FlyViking

FlyViking tilbyr ruteflyvninger tilknyttet regionale flyplasser I Norge. Selskapets initielle flypark vil være basert på DHC8, dette er en serie maskiner vél tilpasset regionale flyplassers banelengde og topografi.FlyViking eies av Viking Air Norway AS, som igjen er eiet av et antall aksjonærer med Ola OK Giæver jr, grunnlegger og som største aksjonær.

%d bloggere liker dette: