Hotel

Petter A. Stordalen gir bort 25 milliarder

Petter A. Stordalen meddelte i dag at han beholder kontrollen, men overdrar eierskapet i Strawberry Holding AS, som blant annet inkluderer hotellselskapet Nordic Choice Hotels, til sine barn, Emilie (25), Henrik (23) og Jakob A. Stordalen (20).

Overføringen av eierskapet til Strawberry Holding-konsernet ble kunngjort av Petter A. Stordalen selv på Nordic Choice Hotels mønstring: Vinterkonferansen, populært kalt VK. VK samler årlig 3000 ansatte til foredrag, prisutdelinger og fest.

– Jeg har aldri vært i bedre form og aldri vært lenger unna pensjonisttilværelsen. Dette handler om at den dagen jeg ikke lenger er her, så vil barna mine overta ansvaret for konsernet på en måte som sikrer langsiktighet og kontinuitet, sier Petter A. Stordalen.

OVERTAR EIEIRSKAPET: Petter A. Stordalen overfører eierskapet i Strawberry Holding AS til barna Jakob, Emilie og Henrik A. Stordalen. (Foto: Nadia Frantsen).

Sikrer kontinuitet

Overføringen innebærer i praksis ingen endringer utover eierskapet innad i familien. Petter A. Stordalen vil fortsette å kontrollere selskapet så lenge han lever. Videre hindres muligheten for at konsernet selges, deles opp eller børsnoteres. Dette gjøres for å sikre kontinuitet, langsiktighet og skape trygghet for de ansatte.

– Jeg har bransjens aller beste medarbeidere, og det er viktig for meg at alle disse fabelaktige menneskene vet at hele familien nå er sammen bak ønsket om å beholde både selskapet og de ansatte fremover, forteller Petter A. Stordalen.

De ansatte i fokus

Stordalens tre barn har alle uttrykt et ønske og interesse om å delta i den videre utviklingen av farens livsverk.

– Vi er både ydmyke og stolte over å få lov til å overta dette fantastiske selskapet en dag i fremtiden, sier Emilie A. Stordalen, som er Petter A. Stordalens eldste barn.

Hotellkongen har i mange år vært opptatt av kulturbygging, og holder en rekke foredrag om temaet. Barna sier dette har vært inspirerende:

– Pappa har lært oss mye om hvordan du skaper en god arbeidsplass og hvordan medarbeidere best kan trives, trekker Henrik A. Stordalen frem.

Jakob A. Stordalen tilføyer at dette er noe de har fått med seg gjennom hele oppveksten:

– Vi har en pappa som skryter enormt av menneskene rundt seg. Vi har det med oss i blodet og vet mye om sammenhengen mellom å drive et vellykket konsern og det å bygge kultur, sier han

Stordalen gir bort – signert i Stockholm

Generasjonsskiftet har vært planlagt gjennom flere år. Høsten 2016 gjennomgikk selskapsstrukturen en omfattende restrukturering for å legge til rette for en senere overføring av eierskapet, og parallelt med prosessen fikk Stordalens tre barn styreplasser i Stordalen Foundation. De siste papirer rundt overføringen av eierskapet i Strawberry Holding-konsernet ble signert fredag kveld i Stockholm.

Fakta om Strawberry Holding AS

  • Strawberry Holding AS er 100 prosent eid av familien Stordalen
  • Totalt består Strawberry Holding AS av 4 virksomheter som opererer innenfor ulike forretningsområder
  • Konsernet investerer hovedsakelig innenfor eiendom, finans, hotelldrift og kunst
  • I tillegg støtter konsernet utvalgte initiativ og organisasjoner som bidrar til et mer bærekraftig samfunn

Fakta om overføringen av eierskapet

  • Petter A. Stordalen overfører 99,99 % av sine aksjer i eierselskapet Strawberry Holding AS til tre investeringsselskaper (Rosales Invest AS, Rosoideae Invest AS, Rosasease Invest AS og) som eies av hans tre barn Emilie (25), Henrik (23) og Jakob A. Stordalen (20)
  • Petter A. Stordalen beholder 0,01 % av aksjene i Strawberry Holding AS og gjennom tilhørende aksjonæravtaler, beholder Petter A. Stordalen kontrollen over Strawberry Holding AS så lenge han lever. Overføringen innebærer dermed ingen praktiske endringer utover eierskapet i familien.
  • Avtaleverket sikrer kontinuitet og langsiktighet ved å hindre muligheten for å selge, splitte opp eller børsnotere konsernet
  • Selskapet Strawberry Fields, som er et rent eiendomsselskap eiet av Petter A. Stordalen privat, er ikke omfattet av overføringen

%d bloggere liker dette: