Flyselskap

Pilene har snudd for Stavanger lufthavn Sola

Pilene har

I februar reiste om lag 3,8 millioner passasjerer over Avinors lufthavner, en økning på om lag 2,7 prosent sammenliknet med fjoråret.

Etter en lang periode med trafikknedgang, økte ved Stavanger lufthavn, Sola med totalt 4,5 prosent, hvorav utenlandstrafikken stod for den største veksten på ni prosent.

-De gledelige tallene fra Stavanger lufthavn Sola bekrefter at næringslivet i regionen reiser seg igjen etter noen harde år. En økning på hele ni prosent når det gjelder utenlandsreiser viser at Norges mest internasjonale bedrifter skal ut i verden igjen for å handle. Generell økning i aktiviteten for den viktigste industrien vår er nok hovedgrunnen, men vi vet også at for en rekke selskaper har økt fokus på eksport vært en viktig del av omstillingsarbeidet.

Harald Minge, administrerende direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Utlandstrafikken øker i Tromsø


Også i Tromsø har veksten vært stor (7,2 prosent). Utlandstrafikken hadde en økning på hele 51 prosent sammenliknet med fjoråret. Rutene til Gdansk, København, Frankfurt og Stockholm sto for det meste av veksten.

Stavanger hadde sterkest passasjervekst blant de største lufthavnene med 4,5 prosent, etterfulgt av Oslo med 3,7 prosent og Bergen med 3 prosent. Trondheim hadde 1,7 prosent færre passasjerer enn i februar i fjor. Av de største regionale lufthavnene var det størst passasjervekst i Tromsø (7,2 %), Harstad/Narvik (5,8 %) og Ålesund (5 %).

Pilene har snudd – fortsatt mye dårlig vær

Februar var preget av mye utfordrende vintervær, noe som resulterte i 500 flere kanselleringer enn i februar 2017. Regulariteten var 97,8 %, dvs. at 2,2 % av de planlagte flyvningene ble kansellert.

Trafikken til og fra Polen hadde størst vekst i februar, med nesten 12 000 flere passasjerer (23 %). Det var også en stor økning til Finland (20 %), Nederland (5 %) og Spania (4%).

Her finner du detaljert statistikk for februar: https://avinor.no/konsern/om-oss/trafikkstatistikk/trafikkstatistikk