Flyselskap

DIFI varsler bøter til SAS for mangler på nettsiden

sas lanserer DIFI varsler

 

SAS Norge vil få dagbøter på 150.000 kroner dersom de ikke forbedrer tilgjengeligheten på egne nettsider innen ti dager.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) varsler tvangsmulkten fordi flyselskapet ikke har utbedret nettsiden etter en kontroll i fjor høst. Tilsynet i Difi er ikke fornøyd med fremgangen i å rette opp det som ble påpekt under kontrollen.

I en pressemelding skriver direktoratet at SAS bryter likestillings- og diskrimineringsloven. Videre at nettsiden for billettbestilling er tilgjengelig for alle. I juni var en tredel av feilene ikke rettet, og nesten 20 prosent var fortsatt ikke rettet for en uke siden.

– SAS har hatt lang tid på seg til å rette, og feilene som står igjen, får store konsekvenser for dem som bruker nettsidene til SAS. Nå får SAS ti virkedager på seg til å ordne opp. Hvis ikke, blir det dagbøter, sier tilsynsdirektør Malin Rygg.

Kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS tror selskapet vil unngå bøtene.

Vi forventer å være i mål innen fristen. Det er et stort arbeid som er gjort siden vi la om IT-plattformen i fjor, og vi har jobbet med ulike grupper funksjonshemmede, sier Johansen til NTB.

Universell utforming har vært ledestjernen for oss hele veien. Det er bra for oss, og vi ønsker å være best i klassen.

Om Difi

Direktoratet for offentlig forvaltning og e-forvaltning (Difi) tar sikte på å styrke regjeringens arbeid med å fornye den norske offentlige sektoren og forbedre organisering og effektivisering av myndighetene.

Difi arbeider for å sikre at offentlig administrasjon  i Norge preges av verdier av ekspertise, effektivitet, brukerorientering, åpenhet og demokrati. Difi tar sikte på å utvikle organisasjon og ledelse av offentlig sektor, med koordinering mellom offentlige myndigheter og tjenester.

%d bloggere liker dette: