Credit cards

Rekordmange krav etter flyforsinkelser

rekordmange

Hittil i sommer har SpareBank 1 Forsikring fått dobbelt så mange forsikringskrav på grunn av flyforsinkelser enn vanlig.

Toppmåneden var juli med over 300 forsikringskrav etter flyforsinkelser. Ikke siden askeskyen lammet store deler av flytrafikken i april 2010, har tallet vært høyere for én enkelt måned.

– Vi har en opplevelse av at flyselskapene kansellerer flere flyvninger enn tidligere, sier skadeforebygger Therese Nielsen i SpareBank 1 Forsikring.

Rekordmange krav

Hittil i sommer har nær 600 kunder meldt inn forsikringskrav etter flyforsinkelser. Det er dobbelt så mange som i 2017 hvor 280 hadde krav etter flyforsinkelser. Snittet for de siste fem årene er 264 forsikringskrav.

Forsikringskundene får dekket nødvendige merutgifter til overnatting hvis det ikke er mulig å reise videre samme dag.

– Forsikringsselskapene dekker kun flyforsinkelser som skyldes uforutsette værforhold eller tekniske feil. Når flyforsinkelsene skyldes kansellering eller overbooking som flyselskapene selv har ansvaret for, er det flyselskapene som skal stå for kompensasjonen, sier Nielsen.

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no