Flyselskap

Flere ruter kan bli nedlagt – skylder på flyseteavgiften

kan bli nedlagt kutter kansellerer 300 innstilteFlyseteavgiften kan tvinge frem betydelige kutt. – Rammebetingelsene er vesentlig forverret ifølge konsernsjefen.

Widerøes driftsresultat faller kraftig. På ett år har driftsmarginen rast fra 4,8 til 2,6 prosent. Samtidig går flere av flyselskapets ruter med tap skriver finansavisen.no

Driftsresultatet til flyselskapet faller kraftig. I løpet av ett år har driftsmarginen rast fra 4,8 til 2,6 prosent. Og flere av flyselskapets ruter går med tap.

Konsernsjef Brynjar Forbergskog i Torghatten er bekymret for utviklingen. Forbergskog sier til Finansavisen at han ikke kan utelukke at noen ruter må legges ned.

– Rammebetingelsene er vesentlig forverret for regional luftfart som betjener kommersielle ruter i Distrikts-Norge, sier Forbergskog, ifølge Finansavisen.

Kan bli nedlagt – skylder på flyseteavgiften

Årsaken er at avgiftene for 39 seters fly har økt med 70 prosent fra 2012.

Forbergskog er spentpå om det kommer avgiftslettelser i det nye statsbudsjettet.

– Dersom det ikke skjer, kan vi ikke utelukke at enkelte ruter må legges ned. Men jeg vil ikke tallfeste hvor omfattende slike kutt kan bli nå, sier han, ifølge avisa.

Avisa melder videre at flyvirksomheten i Widerøe står for vel 50 prosent av driftsinntektene i Torghatten-konsernet, men i første halvår utgjorde driftsresultatet fra flyvirksomheten, 58,5 millioner kroner, bare 17,6 prosent av konsernets driftsresultat.

Widerøe mottar rundt 450 millioner kroner i statlig støtte for operasjoner på kortbanenettet. Dersom det blir for mange forsinkelser eller kanselleringer, kan staten trekke tilbake deler av tilskuddet.

  • I gjeldende kontrakter mellom Samferdselsdepartementet og Widerøe om FOT-rutene er påkrevd regularitet minimum 98,5 prosent. Dersom tallet på kanselleringer av grunner som operatøren kunne ha unngått ved å treffe alle rimelige tiltak, overstiger 1,5 prosent av det oppsatte tallet på flyginger i ruteprogrammet, får operatøren ikke kompensasjon for de av kanselleringene som overstiger 1,5 prosent.
  • Dersom regulariteten faller under det nevnte regularitetskravet vil Widerøe bli trukket i kompensasjon. Det innebærer at dersom regulariteten til Widerøe for eksempel er 98,4 prosent vil det gi et trekk på 0,1 prosent. Er regulariteten 98 prosent vil det gi et trekk på 0,5 prosent. Dette skal gi insentiver for operatørene å opprettholde høy regularitet på rutene som er omfattet av FOT-ordningen.
  • Å ha god regularitet i sommermånedene synes å være en problematikk for flere flyselskaper. Vi synes det er bra at Widerøe anerkjenner at de ikke har levert godt nok på dette området i perioden som har vært, og at de har gjort tiltak for at dette skal bedre seg i perioden fremover. Ingen er tjent med lav regularitet – heller ikke Widerøe.

Kilde: Finansavisen // Samferdelsdepartementet

%d bloggere liker dette: