Flyselskap

Qatar Airways utsetter oppstart i India

Qatar Helsinki lets celebrate

Bekreftelsen kommer mindre enn tre måneder etter at Qatar Airways CEO Baker fortalte at selskapet ville sende en søknad om å starte et fullservice flyselskap på det indiske innenriks markedet.

Qatar Airways vil vente i “ytterligere 12 måneder” før det bestemmer seg for å etablere et flyselskap i India, selskapet ønsker klarhet i “tvetydige” regler omkring utenlandsk eierskap.

I henhold til Foreign Direct Investment-normer kan utenlandske flyselskaper bare ha en eierandel på 49 prosent i et indisk flyselskap. På spørsmål om hvor lenge det Doha baserte selskapet kan vente på en avklaring svarte konsernsjefen:

 “Vi venter i ytterligere 12 måneder, men utover det vil vi ikke kunne vente lenger… Det er alltid en mulighet til å investere i flyselskaper i India. India er et stort flymarkedet. Vi vil miste interesse over tid, da vi har et fond (Qatar Investment Authority) som ønsker å investere. Hvis vi ikke investerer i tide, må vi heller investere et annet sted.”

Ifølge Baker åpner flyselskapet for et partnerskap, forutsatt at det blir en god lokal partner som er troverdig og økonomisk forsvarlig.

Oppstart i India

Utspillet kom i fjor vår, i kjølvannet av at Regjeringen i India har gitt noen lettelser i reglene rundt utenlandske investeringer i landet. Qatar Airways har ennå til gode å formelt søke om en AOC-lisens, og lokale flyselskaper i India forsøker å stikke kjepper i hjulene.

Ifølge indiske internettpublikasjonen Mint, drives det lobbyvirksomhet mot Qatar Airways av flere grunner.

Disse inkluderer:

  • Gjensidighet bekymringer, fordi Qatar ikke tillater utenlandske selskaper å drive sine egne heleide flyselskap i Doha;
  • Uspesifiserte spørsmål om Nasjonens sikkerhet.
  • En sterk tro på at kontroll av fly-sektoren skal forbli i lokale hender.

%d bloggere liker dette: