Flyselskap

SAS piloter er redd bonus vil bli brukt i forhandlinger

SAS piloter er redd
Foto: SAS

Flyselskapet har annonsert at de vil utbetale en bonus på 100 millioner svenske kroner. Men det kommer med noen betingelser.

Da SAS la frem årsrapporten for regnskapsåret 2018 i desember 2018, presenterte selskapet det beste SAS-resultatet siden 90-tallet. Det kom også frem at det var avsatt MSEK 100 til en engangsutbetaling av  bonus til alle de ansatte i selskapet. Det er e24.no som først skrev om saken.

SAS hadde ved forrige årsskifte cirka 10.300 ansatte. Bonusen tilsvarer i snitt 9700 svenske kroner (9200 norske kroner) før skatt per medarbeider. Fordelingen er ikke kjent – og fordi arbeidsbelastning og lønn varierer mye, kan det hende at noen får mer og andre får mindre.

Betingelsene

Betingelsene er at ansatte leverer på SAS sitt spareprogram. Spareprogrammet skal gi en innsparing på 0,9 milliarder svenske kroner alene i 2019. Videre betingelser er  at det ikke inntreffer noen ekstraordinære hendelser som er innenfor SAS sin egen kontroll og har innvirkning på selskapets merkevare, inntekter eller kostnader.

Nå frykter Norske SAS-flygeres forening (NSF) at bonusen vil bli brukt som et pressmiddel når de fire fagforeningene som har samlet seg i SAS Pilot Group skal reforhandle sine kollektivavtaler.

Pilotene skal til våren gjennom krevende forhandlinger om en ny tariffavtale, og i verste fall kan en kostbar streik ramme bonusen som skal fordeles på alle ansatte i selskapet.

SAS piloter er redd

– Vi ser på bonusen som et middel som de kan ha hengende over oss under forhandlingene. Slik betingelsene er formulert, er det ingen tvil om at dersom forhandlingene ender i konflikt, så kan det være en slik hendelse, sier Roger Klokset, nestleder i NSF, til E24.

Pilotene meldte tidligere i 2018 at de sier opp en treårig kollektivavtale før tiden, og den utløper derfor 31. mars neste år. Det betyr at partene igjen møtes til krevende forhandlinger om lønn og arbeidstid om kort tid.

%d bloggere liker dette: