Flyplass Flyselskap

Billigere for flyselskaper å fly fra CPH

Billigere for flyselskaper Kastrup

Det vil bli billigere for flyselskapene å fly fra Københavns flyplass. Samtidig sikrer avtalen grunnlaget for flyplassen til å fortsette sin ambisiøse utviklingsplan. Dette er resultatet av avtalen som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkjent i dag for perioden 1. april 2019 til slutten av 2023.

Det vil være billigere for flyselskapene å fly fra Københavns flyplass. Avtalen, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkjent i dag, senker tariffene med ca. 5% fra 1. april i år, i tillegg til ca. 10% tariffer ble redusert med per. 1. april 2018:

“CPH opprettholder med sine nye lavere takster sin posisjon som en av de billigste store flyplassene i Europa for å fly fra. Samtidig støtter tariffstrukturen vår posisjon som hub-flyplass, hvor det er enkelt og raskt å bytte fly. Avtalen styrker vår konkurranseevne sammenlignet med de andre flyplassene i nord-europa.”

Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne AS.

Samtidig gleder han seg over at den nye avtalen som gjelder fram til ultimo 2023. Den har sikret et økonomisk fundament som gjør at CPH kan utvide flyplassen og dermed følge med etterspørselen fra flere danske og utenlandske reisende, å kunne fly til og fra København.

Priskutt sikrer videre investeringer

“I 2018 alene utvidet vi flyplassen med opptil 2 milliarder kroner. Vi har ambisjoner om å fortsette utvidelsen de kommende årene. Med den nye tariffavtalen sikrer vi det økonomiske grunnlaget for Københavns Lufthavn, noe som gjør det mulig for oss å fortsette den høye tempoet i vår utvidelse til fordel for alle reisende. En større flyplass vil gi danskene flere muligheter til å reise verden og gi danske bedrifter enda bedre tilgang til verdensmarkedet, sier Thomas Woldbye og understreker at avtalen bidrar til å levere de målene som ligger i regjeringens luftfartsstrategi:

“Vi støtter fullt ut målene om å øke Danmarks internasjonale tilgjengelighet, som regjeringen presenterte med luftfartsstrategien. Denne tilgjengeligheten kommer spesielt med flere direktefly til resten av verden, og selvfølgelig spiller vi en viktig rolle her. Derfor har det vært viktig for oss at vi har en tariffavtale som gjør det mulig for oss å fortsette utvidelsen på flyplassen, slik at vi kan få plass til flere fly og flere passasjerer, sier Thomas Woldbye.

Thomas Woldbye er glad for at det igjen er inngått en avtale mellom flyplassen og de store flyselskapene:

“Våre kunder er flyselskapene. Og det er avgjørende at vi lytter til deres ønsker og behov. Både i den daglige driften og når vi bygger flyplassen. Derfor er jeg glad for at vi lyktes med å inngå en kommersiell avtale med de store flyselskapene, og jeg vil takke selskapene for de gode og konstruktive forhandlingene vi har hatt, sier Thomas Woldbye.

Pressefoto: CPH