Flyselskap

Emirates fisker etter piloter i andre flyselskaper

Emirates fisker etter piloter

Vi har tidligere skrevet om pilotmangel i ulike markeder og flyselskaper. Boeing hevder verden trenger 87 nye piloter hver dag.

Emirates har funnet en ny vri på pilotmangelen ved å rekruttere mannskap fra  Norwegian, Etihad og Hong Kong Airlines.

Hvorfor ?

I et internt notat fra Emirates som havnet hos nyhetsbyrået Bloomberg, sporer Emirates ledelsen en retning til  sitt rekrutterings-korps å henvende seg til flyselskaper som sliter økonomisk eller går med store tap. Tanken er at disse pilotene ville være nervøse for egen jobbsikkerhet og at Emirates vil kunne tilby et meget attraktivt alternativ.

“Den nåværende situasjonen med økonomiske vanskeligheter hos flere flyselskaper setter Emirates i en god posisjon til å rekruttere og ansette dyktige piloter,” – Emirates interne notat.

Enkelte flyselskaper skal ha vært i kontaktet Emirates og ha foreslått at de tar over “overskuddet” av piloten  i gitt periode. Hong Kong Airlines har vært i kontakt med Emirates for å overføre rundt 10% av sine piloter i to år til Emirates, da flyselskapet arbeider for å redusere sine utgifter og bli mer lønnsomme. Som Hong Kong Airlines-piloter er Airbus utdannet (piloter må ha en viss type-rating  for å kunne fly bestemte fly), kunne de lett bli omskolert til å fly Emirates A380s på kort tid.

De utlånte pilotene vil forbli ansatt hos Hong Kong Airlines, men vil kunne fortsette å jobbe og utvide sin trening hos et annet flyselskap.

Etihad kutter 50 pilot stillinger

Etihad Airways vil kutte 50 pilot stillinger innen utgangen av februar som del av sitt turnaround- prosjekt. I et notat til de ansatte sier flyselskapets vice-president of flight operations Sulaiman Yaqoobi, at reduksjonen i antall ansatte følger en endring i tilbudte ruter, og er en del av flyselskapets plan for en “7 til 10% reduksjon i driftskostnader over hele nettverket. ”

I følge notatet har flyselskapet 2.065 piloter ansatt, noe som er et overskudd på rundt 160 på grunn av redusert tilbud fra flyselskapet. Han legger til at det siste året var “ekstremt utfordrende”, og dette forventes å fortsette inn i 2019.

“Mens vi bokføre et betydelig tap i slutten av fjoråret, vil jeg forsikre deg om at vi er på riktig vei, og at differansen mellom inntekter og kostnaderminskes.”  Sulaiman Yagoobi.

Etihad rapporterte et tap på 1,52 milliarder dollar for 2017. Det var en reduksjon på 22% i forhold til 2016 da det startet et stort et transformasjons initiativ ble startet.

Hvorfor trenger Emirates så mange piloter?

Overraskende nok manglet faktisk Emirates piloter i fjor. I høysesongen fra mai til oktober manglet selskapet 100-150 piloter.

“Vi mangler faktisk piloter” – Sir Tim Clark, President, Emirates.

Mangelen medfører ikke bare reduserte rutetilbud og mindre fleksibilitet, men langsommere utrulling av nye ruter og forsinket flåte-utvidelse. Emirates har mange fly (over 100 A380s), men de har ikke mannskap til å fly dem. I år ønsker Emirates å være forberedt. Selskapet har identifisert 499 mulige nye rekrutter fra ulike flyselskaper inkludert konkurrent Etihad i Abu Dhabi, som i juni tilbød Emirates sine overtallige piloter en lignende toårsavtale. Planen er å rekruttere minst 50 piloter i måneden.

Hvorvidt dette vil være nok til å bremse pilotmangelen, og hvis China Southern eller et av de mange andre kinesiske flyselskapene ikke fanger dem først gjenstår å se.