Flyselskap

SAS eldste maskin Airbus A340 blir pensjonist

Airbus A340 blir pensjonist

Kjært barn har mange navn – Noen kaller denne “Den grimme ælling” etter H.C. Andersens historie om den stygge andungen. Det er ikke den mest populære langdistansemaskinen i SAS flåten, men da var også LN-RKP en A340-300 bare en nødløsning opprinnelig. Nå skal SAS eldste maskin Airbus A340 blir pensjonist.

Maskinen ble levert pent-brukt fra LAN Chile, som igjen hadde overtatt den fra Air Canada, hvor den hadde fløyet siden leveransen i mars 1997. Etter en lang forsinkelse inngikk den inn i SAS sin flåte fra 29. oktober 2013. Det var fornuftig å få inn en “reserve” maski da de øvrige langdistanse maskinene var på vei til store C-sjekker.

Vedlikeholdet deles inn i daglige rutiner, såkalt line maintenance og tyngre vedlikehold, base maintenance. Før hver eneste flyging utfører pilotene en utvendig visuell sjekk av flyet hvor de blant annet sjekker hjul, eventuelle lekkasjer og jetinntakene. S-sjekk utføres hver 3. dag på B737NG, hvor blant annet væskenivåer og bremseslitasje blir undersøkt. En grundigere F-sjekk blir utført etter 300 flytimer, her blir en del slitasjedeler skiftet.

Hver 24. måned utføres C-sjekk som er en tyngre struktursjekk og krever 3000-7000 arbeidstimer. Her blir flyet plukket fra hverandre og sjekket i detalj. Eventuelle feil som oppstår i daglig bruk, rettes avhengig av hvor alvorlige de er. Alle flyets vitale systemer er doble, og det er den såkalte Minimum Equipment List (MEL) og fartøysjefen som avgjør om flyet kan ta av eller ikke. Men det har også vært i stand til å snakke inn når det har vært andre forstyrrelser i flyprogrammet, for eksempel ved ulike tekniske hendelser.

Airbus A340 blir pensjonist
Foto: SAS

“Snakkis” i bransjen

Det som hovedsakelig førte til en del snakk blant passasjerene, er at det er den eneste maskinen i langdistanse flåten som ikke har fått den nye oppgraderte kabinen. Det understreker også at det er det eldste flyet i hele SAS med nesten 22 år på vingene.

Det som nå setter punktum på karrieren til LN-RKP er bare alderen. I juni skal pensjonisten inn til sin fjerde stor C-sjekk og for å implementere det er neppe økonomisk forsvarlig, selv med dagens lave drivstoffkostnader.

Skal vi bekoste en så dyr vedlikeholds-sjekk, så må vi forsvare å bruke flyet i ytterligere fire til fem år, og det er ikke tilfelle.

Niklas Hårdänge, Sjef for SAS flåten

Airbus A340 blir pensjonist
Airbus A350-900XWB er litt bredere enn de nåværende flyene  Airbus A330 og A340 som SAS har i flåten nå. XWB står for Extra Wide Body. Foto: Airbus

A350-900 leveres i 2019

Innenfor denne tidsrammen, hvor de fleste den helt nye A350-900 som skal leveres og sette i langrute-trafikk. Dette forhindrer imidlertid ikke at noen av dagens yngre A340-300 blir igjen i flåten. I mai 2019 leveres en ny Airbus A330, og LN-RKP vil dermed få betydelig færre oppdrag hvis ingenting uventet oppstår.

De ser ut til at 6. juni er den siste dagen i flåten for LN-RKP. Uten en fullført C-sjekk er det et flyforbud etter den datoen og før det må det avgjøres om hva som skal skje. For tiden er det ingen klar melding, men de fleste peker på en demontering der verdifulle deler blir resirkulert. Motoren har livscykler igjen, og blant annet landingsutstyr, APU, noen avionikk og andre deler kan tjene som reservedeler for både A340 og A330.