Flyplass Flyselskap

Ny pilot tatt i promillekontroll

tatt i promillekontroll torsdag 28 mars 2019 luxemburg
Foto: SAS

Et fly som skulle ha forlatt Stavanger til Oslo lørdag morgen, ble forsinket i  i nesten fem timer etter en promillekontroll av piloten.

Pilotens blåseprøve ga først utslag, og vedkommende måtte bli med til politistasjonen for å blåse på nytt. Denne testen viste imidlertid ingen utslag, opplyser kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS til Stavanger Aftenblad.

Vedkommende er ansatt i SAS’ underleverandør CityJet. Også politiet bekrefter hendelsen.

Piloten blåste til null, og det er ingen mistanke om ruspåvirkning.

John Ask, operasjonsleder i Sørvest politidistrikt.

Piloten ble likevel tatt ut av tjeneste, opplyser Nyman, som sier at dette er en standard sikkerhetsrutine i selskapet.

Tatt i promillekontroll

De siste 40 dagene har det vært tre hendelser hvor SAS ansatte har blitt tatt i promillekontroll ved  Stavanger Lufthavn.

11. juni ble en pilot i SAS stanset i en rutinemessig promillekontroll på flyplassen. Blåseprøven ga utslag, og den påfølgende blodprøven viste også at piloten hadde ulovlig høy konsentrasjon av alkohol i blodet.

Nyman bekrefter at piloten ble fratatt flysertifikatet, og at han ikke lenger jobber i selskapet.

8. juli ble en kabinansatt på et SAS-fly som skulle fra Stavanger til København, pågrepet etter å ha avgitt positiv blåsetest. Også hun er ansatt hos det irske lavprisselskapet CityJet, sier Nyman.

Luftfartsloven

§ 6-11. Alkoholpåvirkning mv.

Ingen må gjøre eller forsøke å gjøre tjeneste om bord når han eller hun er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller når sykdom, legemidler, tretthet eller lignende årsak gjør vedkommende uskikket til å utføre tjenesten på en betryggende måte.

Som påvirket av alkohol anses i alle tilfelle den som har

1. en alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,2 promille, eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller
2. en større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluft enn 0,1 milligram per liter luft.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når en person i alle tilfelle må anses som påvirket av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol.

En person skal ikke regnes som påvirket dersom vedkommende har brukt legemiddel i tråd med de krav som er knyttet til sertifikat gitt i medhold av denne loven kapittel V.

Kilde: Lovdata.no