Flyselskap

Kabinansatte får samme diettregulering

tilbake fra ferie samme diettregulering
SAS Crew. Illustrasjonsfoto: SAS

Pilotene i SAS fikk økning i diettsatsene med ca 10 % i tariffoppgjøret 2017 med virkning fra 01. april 2017. Kabinansatte fikk samme økning, men med virkning først fra 01. januar 2018. Nå får alle samme diettregulering.

I kroner har virkningstidspunktet stor betydning, og for perioden 01. april 2017 – 01. januar 2018 utgjør forskjellen et sted mellom 5-10 millioner kroner.

De kabinansatte har i sin avtale en særlig regulering om forholdet til diettsatsene som omhandler forholdet til pilotene:

Diettsatsene per diem reguleres hvert år i samsvar med nærmere bestemmelser om indeksregulering, og koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter.

Spørsmålet i saken var om endringer i diettsatsene skulle gjelde fra påfølgende januar-måned eller fra samme tidspunkt som for pilotene.

Monocle Travel Top 50 5 mulige stjerner sommermeny
Nå får Cockpit og Cabin Crew samme diettregulering. Foto: SAS

Medhold i arbeidsretten

Arbeidsrettens flertall (4-3) ga LO medhold i at endringene i diettsatsene for kabinansatte skulle gis virkning fra samme tidspunkt som for pilotene.

Det ble lagt vekt på likhetsbetraktninger og at formålet med diettsatsene var utgiftsdekning og ikke å være lønnselementer.

Pilotenes avtale skal forenkle forhandlingssystemet

Det ble også lagt vekt på at formålet med henvisningen til pilotenes avtale var å forenkle forhandlingssystemet og å kunne dra fordel av pilotenes forhandlingsstyrke.

Det ble dermed sett bort fra NHO og SAS sin argumentasjon om at pilotenes økning var resultat av pilotenes prioriteringer i tariffoppgjøret, og at de kabinansatte stod fritt til selv å fremme kravet ved sine tarifforhandlinger.

Rettens flertall la også vekt på at SAS hadde kalkulert med økningen for kabinansatte ved konstandsberegningen av pilotenes krav.

Mindretallet på 3 dommere mente at virkningstidspunktet for indeksreguleringer (januar-måned) også måtte gjelde for andre endringer i diettsatsene, og at ordlyden burde ha vært klarere om virkningstidspunktet skulle være et annet.

LO-advokat Imran Haider bisto forbundet og de LO-organiserte kabinansatte.

Kilde: Lo.no