Flyselskap

SAS granskes i Sverige etter oppsigelse av ansatt

Ukens now or never tilbud SAS granskes i Sverige
Foto: Wikimedia Commons

SAS sa opp en ansatt som avsto fra en flygning fordi han ikke følte seg skikket. Nå granskes SAS i Sverige  av myndighetene, som hevder at hendelsen ikke var bakgrunn for oppsigelsen.

Det er Transportstyrelsen (TS) som har innledet etterforskningen. Etaten har ansvaret for regulering, håndhevelse og tilsyn på transportområdet og er underlagt næringsdepartementet.

– Jeg blir forbannet, sier Staffan Söderberg, som er seksjonssjef i TS, til SVT.

Ifølge kanalen hadde den SAS-ansatte elleve timers arbeid bak seg og følte seg omtåket da han valgte å si fra. Besetningsmedlemmer har plikt til å si fra hvis de ikke er skikket til å fly.

SVT melder at den ansatte noen uker senere ble kalt inn til møte, der han fikk beskjed om at ansettelsesforholdet skulle avsluttes. SAS framholder at det ikke var den aktuelle hendelsen som var årsaken til oppsigelsen, og selskapet sier at de som følger reglene ikke vil straffes.

SAS granskes i Sverige

Det handler om tillit, man skal si fra om at man er indisponert hvis man kjenner at man ikke kan ivareta sitt flysikkerhetsarbeid om bord.

Rolf Bakken flygesjef hos SAS til SVT.

Besetningsmedlemmet har imidlertid i skjul spilt inn en samtale med arbeidsgiveren som kan tyde på det motsatte.

– Dette er et besetningsmedlem som har handlet korrekt og profesjonelt. Ut ifra den informasjonen vi har her, ser det ut til at han har fått sitt ansettelsesforhold avsluttet. Det er nettopp slik det ikke skal være, sier Staffan Söderberg.

Om transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbeider for å oppnå god tilgjengelighet, høy kvalitet, sikker og miljøtilpasset transport innen jernbane, luftfart, skipsfart og vei.

TS utvikler regler, gir tillatelser og følger opp hvordan de håndheves. Ved hjelp av registre jobber vi med gebyrer, tillatelser og eierskifte.

Det svenske transportetaten er et statlig organ som er styrt av regjeringen og underlagt departementet for infrastruktur.