Flyselskap

Etter avsløringen: SAS i dialog med fagforeningen

torsdag 11 april 2019 Now or never torsdag SAS i dialog med fagforeningen

 

SAS slår tilbake mot kritikken om at ansatte risikerer oppsigelse dersom de melder seg “unfit for flight” av sikkerhetsmessige årsaker. Men selskapet bør fortsatt utvikle  handlingsplaner sammen med fagforeningen. Nå er SAS i dialog med fagforeningen.

Begrepet  “Unfit for flight” har vakt stor oppmerksomhet i forbindelse med SVTs gjennomgang av flyselskapet SASs sikkerhetskultur. Det viste seg at en kabinansatt først jobbet i over 11 timer og deretter var involvert i en hendelse da flyet ble tvunget til å foreta landing etter at et smell ble hørt om bord.

Etter det meldte han seg ut “Unfit for flight” – uegnet til flyvning. Noen uker senere måtte han slutte i jobben.

 

Avviser påstand

Men Rolf Bakken, flygesjef i SAS, avviser at noen må slutte på det grunnlaget.

Vi terminerer aldri et arbeidsforhold fordi noen har meldt seg på for å være uegnet til flyvning. Det er en hjørnestein i sikkerhetsarbeidet vårt.

 

Etter SVTs oppslag benektet SAS først at det var problemer med hvordan selskapet håndterer rutinen med “Unfit for flight”. Men torsdag kveld kom SAS i alle fall med beskjeden om at de nå sammen med fagforeningene vil utarbeide en handlingsplan slik at ingen ansatte skal føle seg usikre på hva som gjelder.

Reglene er veldig klare, og vi vil ikke endre dem. Nå har vi en handlingsplan slik at vi er sikre på at alle ansatte forstår hva som gjelder og skal ikke er redde for å melde fra hvis de er uegnet til flyvning.

Rolf Bakken, Vice President & Head of Flight Operations hos SAS til SvD Næringsliv.

 

SAS kvartalsrapport
Foto: SAS

 

SAS i dialog med fagforeningen

Reglene er ikke spesifikke for SAS, men avgjøres av EU og gjelder for alle flyselskaper i Europa. I Sverige følger Transportstyrelsen opp at reglene blir fulgt.

Reglene sier at det er enhver pilot- og kabinansattes rett og plikt å rapportere dersom han eller hun ikke er egnet til å fly av en eller annen grunn. Da handler det om mange flere ting enn at noen plutselig har blitt syk. Det kan for eksempel være fordi de sov for lite natten før, at noe hadde skjedd på flyturen før det som gjorde dem opprørt, at de hadde mottatt en plutselig melding om at en pårørende var syk og så videre.

Reglene er på plass for å sikre flysikkerheten. De som jobber ombord må alltid være i stand til å kunne utføre oppgavene sine i en nødsituasjon.

I følge Lars Haglund og Per Davidsson, enhetsleder og flyinspektør i det Transportstyrelsen ser det ut til at både flyselskaper og ansatte følger reglene. De sier heller ikke at de har sett noen tegn til at flygende personell ikke tør rapportere.

I henhold til reglene skal alle som plutselig ikke anser seg egnet til å fly, få betalt på samme måte som om flyturen ble utført. For flyselskapet kan dette imidlertid være et problem, og i verste fall må flyreisen avlyses.


Hvert år har SAS rundt 700 personer i kabinbesetningen som melder at de ikke er skikket til å fly. I tillegg er det rundt 250 søknader fra piloter. SAS foretar omtrent 300 000 flyreiser i året.

– Vi har 10 prosent ansatte i beredskap som erstatning for å dekke denne typen situasjoner, avslutter flygesjef Rolf Bakken.

 

Kilde: SVT/SvD