Flyselskap

Klimaavgift på flyreiser fra Danmark

klimaavgift på flyreiser fra Danmark
Foto: Scandinavian Traveler

SAS vil sammen med sentrale aktører i den danske luftfartsindustrien, CPH, DI og Danish Aviation, opprette et uavhengig klimafond som vil generere 250-300 millioner danske kroner årlig for mer bærekraftig transport og omstilling i luftfart til CO2-nøytral flyreise.

Som Skandinavias og Danmarks ledende flyselskap er det naturlig for oss å være i forkant av kampen for mer bærekraftige flyreiser. Vi er stolte av denne posisjonen, men den forplikter også. Det langsiktige målet er en klimanøytral flyvning. Innen 2030 har vi satt et av de mest ambisiøse målene i industrien globalt, med en reduksjon på 25% av klimakonsekvente CO2-utslipp. Først og fremst gjennom biodrivstoff og en tosifret milliardinvestering i nye fly.

Simon Pauck Hansen, konserndirektør i SAS.

 

Klimaavgift på flyreiser fra Danmark

Vi har store ambisjoner, men SAS kan ikke drive overgangen alene. Vi tar nå et stort og viktig skritt i riktig retning, slik at vi i Danmark kan fortsette å reise, møte og oppleve andre kulturer og bidra til tilgjengelighet, vekst og arbeidsplasser i samfunnet. SAS ser frem til å fortsette og utvide samarbeidet med politikere, bransjeaktører, forskere og myndigheter for å legge et ytterligere press på overgangen.

Fondet må blant annet finansieres ved å belaste en klimaavgift på flyreiser fra Danmark. Imidlertid må størrelsen på klimabidraget gjenspeile den enkelte flys andel av den totale klimapåvirkningen av luftfarten. Den må ikke være så stor at det svekker konkurranseevnen og mulighetene til å fortsette med investeringer i ny teknologi og bærekraftige tiltak som elektriske fly, biodrivstoff og investeringer i nye fly .

Samtidig må fondet inngå i et større klimapartnerskap. Sammen med bransjeaktører som må bestå av forskere, myndigheter og andre relevante parter.

klimaavgift på flyreiser fra Danmark

Men verken størrelsen på avgiften eller den konkrete modellen er utredet. Ser man imidlertid på antall flyreiser fra Danmark i fjor, som utgjorde 18,2 millioner flygninger, og bruker dette tallet som grunnlag i et regnestykke, vil avgiften i gjennomsnitt utgjøre rundt 16,50 kroner per billett.

Løsningen er å redusere klimautslippene, ikke å fly mindre, mener Woldbye.

Vi fjerner ikke CO2-utslippene ved man slutter å fly i Danmark. Men ved at Danmark utvikler løsninger som kan fjerne utslippene. Det kan vi rulle ut i hele verden.

Thomas Woldbye, administrerende direktør for Københavns lufthavn.

Dansk Luftfart har sendt sitt forslag til regjeringen. Hensikten er å få på plass en avtale som kan redusere CO2-utslippene i luftfartsbransjen.