Flyselskap SAS EuroBonus

SK600 Boeing 736 Farewell tour

Farewell tour
Foto: Wikimedia.com

Det er fortsatt ledige billetter til Boeing 737-600 farewell tour. Lørdag 30. november 2019 er det siste gang lille gris går på vingene hos SAS. Farewell Tour er mellom Arlanda og Gardermoen.

Den er blitt kalt «Little Pig», og var ifølge enkelte analytikere et feilkjøp fra første stund. Faktisk har ikke Boeing 737-600 blitt rost av markedet siden den så dagens lys på slutten av 1990-tallet. Totalt ble det bygget 69 maskiner, hvorav SAS som var en lanseringskunde, har fløyet totalt 30 maskiner siden introduksjonen i 1998. Med sine 123 seter i SAS-versjonen var det meningen å erstatte DC-9 på kortere ruter. Maskinen har allikevel betjent det meste av det europeiske rutenettverket.

Men nå er det slutt. I 2019 skal de resterende tre maskinene gradvis avhendes, og den siste flyvningene for den aller siste 600 maskinen er inkludert i ruteprogrammet. Hvis det holder, er det flyturen SK600 mellom Stocholm Arlanda og Oslo som blir farewell tour. I Oslo blir maskinen plukket av alt det som er SAS spesifikt utstyr, og som kan gjenbrukes i flåten. Deretter blir LN-RPG fløyet til skraphandleren, enten i Wales eller Frankrike.

Foto: Wikimedia.com

Halv maskin på farewell tour ?

Flytiden mellom Arlanda og Gardermoen er normalt rundt en time eller 60 minutter på siste reise skal flyet benytte 2 timer, så enten går det på halv maskin, ellers er det lagt inn noen ekstra opplevelser. Det er i dag mandag 14. oktober 2019 fortsatt muligheter å sikre seg en av de siste billettene. Prisen er dog nesten 3 ganger så høy.

Under flyturen blir det litt ekstra festligheter ombord med en “avskjeds-servering”. Opprinnelig ville ryktene ha det til at det ble en tom “Ferry-Flight” til Oslo, men nå er den inkludert som en vanlig flytur i ruteplanen, som dermed gir muligheten til å bli med og ta farvel med en trofast arbeidshest i SAS.

Dagen etter (den 1. desember) består SAS Boeing-flåten av 51 maskiner, alle med modell betegnelse -700 og -800. Men selv deres dager er talt. I slutten av 2023 vil SAS ha gått over til en enhetsflåte med Airbus-fly. Rekkefølgen og hastigheten for avhending av de resterende 737 maskinene er ikke klar, det avhenger blant annet av leiekontrakter og servicesykluser. Hvordan leveransene fra Airbus ser ut er også del av utskiftnings programmet.