Flyselskap

Babcock og pilotene enig om ny avtale

Overgangen har gått som planlagt Babcock og pilotene
Foto: BSAA

Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) og Babcock Scandinavian AirAmbulance kom i dag til enighet om en fireårig avtale. Den regulerer lønns- og arbeidsvilkår for selskapets piloter.

Enigheten innebærer at de syv pilotene på Gardermoen som etter overtakelsen 1. juli ikke har hatt faste oppdrag, umiddelbart vil kunne begynne å fly pasienter.

Babcock og pilotene enig – Partene fornøyde

I tillegg er det blitt enighet om endringer som vil sørge for at stand by-pilotene raskere kan komme seg til baser hvor det er sykdom eller andre forfall.

Daglig leder Marius Hansen i Babcock er tilfreds med å ha oppnådd enighet.

Vi er opptatt av å beholde våre dyktige piloter i tjenesten, og har derfor kommet dem i møte på noen av de kravene de fremsatte. Til gjengjeld får vi et bedre system, der vi kan benytte ledige piloter på en bedre måte, og sørge for at hull i vaktplaner som følge av sykdom raskere kan tettes.

Marius Hansen, daglig leder i Babcock

 

– Vi mener vi har oppnådd gode resultater på vegne av våre medlemmer, og er fornøyd med den nye avtalen, sier Arnfred Hansen, leder i LTF.

Fokus på å styrke beredskapen

Både Babcock og LTF mener at avtalen som gjelder til våren 2024 vil styrke beredskapen.

– Flere tilgjengelige piloter til å fly faste oppdrag. En mer effektiv stand by-ordning, vil i seg selv gi bedre beredskap. Og med denne langsiktige avtalen på plass kan vi fremover fokusere helt og holdent på øvrige tiltak som vil styrke beredskapen, avslutter Marius Hansen.

Avtalen skal nå ut til uravstemming blant LTFs medlemmer.


Babcock Scandinavian AirAmbulance er Nordens største luftambulanseselskap, med virksomhet i Sverige og Finland og Åland. Fra 1. juli 2019 skal Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) overta driften av ambulansefly i Norge. Vi skal operere fra basene i Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og på Gardermoen.