Bonus Program Flyselskap SAS EuroBonus

Lufthansa inngår fredsavtale med fagforening

streiken er over fredsavtale lufthansa
Foto: Lufthansa.

Lufthansa og fagforeningen UFO inngår en avtale for å løse konflikten gjennom en voldgiftsprosess. Dermed unngår Lufthansa ytterligere streik i nærmeste fremtid.

Etter en langvarig konflikt mellom Lufthansa og en rekke av selskapets kabin-besetninger ble det forrige uke gjennomført en 48 timers streik. Streiken blant kabinpersonalet, organisert av fagforeningen UFO, medførte kansellering av 1400 flyvninger i løpet av to dager. Så mange som 180 000 passasjerer skal ha blitt berørt. Streiken ble avblåst lørdag morgen, med løfter om at en løsning skulle presenteres påfølgende mandag.

Etter intense forhandlinger de siste dagene har imidlertid partene nå nådd en fredsavtale, og har samtidig blitt enige om å avgjøre utestående spørsmål gjennom en voldgiftsprosess. Dermed unngår Lufthansa ytterligere streik den kommende tiden.

Fredsavtale hindrer streik

Etter konstruktive diskusjoner de siste dagene, signerte Lufthansa og Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) i dag en avtale om å løse fremragende problemer i Lufthansa-kabinen. I løpet av voldgiftsbestemmelsens varighet har UFO en absolutt forpliktelse til å opprettholde sin arbeidsplikt. Streik er derfor foreløpig utelukket.

Lufthansa og UFO i en felles uttalelse.

Samtidig forplikter Lufthansa seg å gå tilbake til forhandlingsbordet via arbeidsgiverorganisasjonen AGVL og forhandle med UFO om forholdene i alle flyselskaper i Lufthansa-gruppen.
I løpet av de kommende ukene og månedene vil Lufthansa og UFO prøve å finne løsninger på de åpne kollektive forhandlingsspørsmålene og pressende saker gjennom nøytrale meglere.

Løsningen kan være nær

De konfidensielle forhandlingene med UFO har vist at vi kan finne en løsning sammen. Voldgift er den rette måten å møte våre ansattes presserende bekymringer ved å involvere alle parter og gjenopprette tillit. Det er gode nyheter for våre kunder at det nå ikke blir flere streiker hos Lufthansa.

Bettina Volkens, Executive Board Member for Human Resources and Legal Affair, LH-Group.

Den kommende voldgifts-prosessen vil imidlertid ikke stå alene, understreker forbundet.

Selvfølgelig fører vi ikke bare forhandlinger om kollektivavtalen, det er også andre spørsmål som må avklares raskt. Det vil foregå en parallell, meklet forhandlingsprosess der begge sider kan være enige om ytterligere problematiske spørsmål.

Sylvia De la Cruz, administrerende direktør i UFO.

lufthansa
Lufthansa First Class 747-8 © Photographer: Gerhard Linnekogel

Lufthansa fredsavtale – hva er voldgift ?

Ved bruk av voldgift overlater partene avgjørelsen av en tvist til en privat domstol. ICC, International Chamber of Commerce, er verdens ledende voldgiftsinstitusjon for oppgjør av kommersielle tvister. Bare i fjor hadde ICC 966 nye saker med parter fra 137 land.

Den viktigste endringen i ICC-reglene er de nye bestemmelsene om hurtig saksbehandling i mindre saker. Reglene gjelder dersom tvistesummen ikke overstiger USD 2 millioner og voldgiftssaken ble igangsatt etter 1. mars 2017. Partene og voldgiftsretten kan uansett bestemme at saken skal gå etter reglene om hurtig saksbehandling.

Blant de mest sentrale endringene er:

  • Voldgiftsretten kan sette retten med kun én dommer, selv om partene har avtalt at retten skal settes med flere.
  • Partene trenger ikke å utarbeide et dokument med oppsummering av krav og påstander, (såkalt «Terms of Reference»), og voldgiftsretten kan begrense antall, lengde og omfang av skriftlige innlegg eller bevis.
  • Nye krav kan ikke gjøres gjeldende etter at voldgiftsretten er satt og voldgiftsretten kan bestemme at tvisten skal avgjøres utelukkende på grunnlag av skriftlige bevis.
  • Planmøte skal som regel finne sted 15 dager etter at saksdokumentene er overført til voldgiftsretten og fristen for å avsi voldgiftsdom er seks måneder etter planmøtet.

Kilde: Advokatene SANDS