Flyselskap

Keiserens nye klær – Widerøe lanserer Dash 8 i nytt design

Widerøe lanserer Dash 8
Nytt design hos Widerøe. Foto: Widerøe

 

Widerøe har gått til anskaffelse av nok et Dash 8-100 propellfly. Flyet har registreringsnummer LN-FVB og er første fly i selskapets Dash-8 flåte som er lakkert i nytt design. Widerøe lanserer Dash 8 i nytt design !

Det nye tilskuddet i flåten blir hentet fra Canada og ankommer Norge på nyåret. Flyet settes i trafikk i løpet av første kvartal 2020. Design på øvrig Dash-8 flåte vil oppdateres fortløpende.

Hensikten med anskaffelsen av LN-FVB er å forsterke den eksisterende flåten og opprettholde dens levetid frem mot 2030. Designet vil mange kunne kjenne igjen fra verdenslanseringen av selskapets nye Jetfly i 2018. Motorene har fått en tilsvarende mellomgrønn farge og haleroret er påmalt det alpine fjellandskapet som Widerøe flyr over hver dag.

For å sikre et helhetlig designuttrykk på tvers av flyflåten er det lagt en plan for å lakkere også selskapets øvrige Dash 8 fly.

Katrine Nordahl Hanssen, merkevareansvarlig Katrine hos Widerøe.

Som ansvarlig for designutviklingen har hun jobbet tett med ingeniøravdelingen for å optimalisere flyets designelementer.

Widerøe lanserer Dash 8 i nytt design

– Selskapets dash 8 flåte har inntil nå hatt et design fra 2001 og 2002. Dermed er tiden nå moden for å gjøre et lite ansiktsløft også på disse flyene, sier Nordahl Hanssen.

Vi gleder oss til å ta imot dette nye flyet og ser frem til å sette det i trafikk i 2020.


Widerøe er Norges eneste luftfartskonsern

​Widerøe konsernet eies av Torghatten og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent. Widerøe har sitt hovedkontor i Bodø og mer enn 3000 stolte og engasjerte medarbeidere spredt rundt i hele Norge. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Internet AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

Widerøe’s Flyveselskap har 45 fly i flåten og flyr til mer enn 50 destinasjoner i inn- og utland. Sentralt i Widerøes flytilbud står det viktige kortbanenettet i Norge. Kortbanenettet er et sentralt kollektivtilbud til distriktene og er bygd opp over mange tiår. På kortbanenettet flyr Widerøe’s Flyveselskap både på anbud for Samferdselsdepartementet og kommersielle ruter. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge.