Flyselskap

SAS blir foretrukket flyselskap for Helseforetakene

SAS blir foretrukket flyselskap
SAS blir foretrukket flyselskap for Helseforetakene. Foto: SAS.

Sykehusinnkjøp HF har på vegne av helseforetakene gjennomført en anbudsprosess på flytjenester. SAS blir foretrukket flyselskap på de største og mest trafikkerte flystrekningene i Norge, både for pasient- og tjenestereiser, i inntil fire år. Helseforetakene flyr innenlands i Norge for omlag 400 millioner kroner årlig. 

Det var kombinasjonen pris og hyppige avganger som ble utslagsgivende for valg av selskap.

Det er gledelig at vi har vunnet de største rutene, og vi ser frem til et fortsatt tett og godt samarbeid med Helse-Norge i tiden fremover til beste for pasienter og ansatte. Vi skal også i de kommende årene vise oss tilliten verdig ved å levere pålitelig og servicevennlig flytransport for denne gruppen reisende som virkelig trenger flyet for å ha tilgang på helsetjenestene i Norge.

Torbjørn Wist, konserndirektør og CFO i SAS.

SAS ble foretrukket som førstevalg på de mest trafikksterke strekningene i Norge, eksempelvis mellom Oslo og Stavanger, Trondheim, Harstad/Narvik og Tromsø. Widerøe fikk alle rutestrekningene på det som omtales som kortbanenettet, og dette gir helsereisende sømløse gjennomgående reiser i kombinasjon med SAS’ nettverk.

Den nye avtalen trer i kraft 1.april 2020.

SAS har tidligere kunngjort avtalen med Forsvaret og charterselskapet Apollo.

 

SAS blir foretrukket flyselskap for flyreiser i helse-Norge

Helseforetakene får nå billigere flyreiser på en rekke strekninger.

Sykehusinnkjøp HF har nå gjennomført et nytt anbud på flyreiser for landets helseforetak. I det nye anbudet er det tildelt rammeavtaler til selskapene Norwegian, SAS og Widerøe på ulike flystrekninger over hele landet. Avtalene har en total verdi på 370 millioner kroner i året, og gjelder både for pasientreiser og tjenestereiser.

Særlig på rutene mellom Oslo og byene Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger blir det nå billigere for helseforetakene å fly.

Den nye avtalen gir helseforetakene gode muligheter for besparelser. Vi ser særlig at vi har oppnådd gode priser på de rutene hvor selskapene har mange daglige avganger og konkurransen er stor. Vi er derfor godt fornøyd med resultatene i det nye anbudet for flyreiser.

Harald I. Johnsen, divisjonsdirektør for nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp HF.

Norwegian og SAS er valgt som førsteprioritetsleverandør på 12 flystrekninger hver. Widerøe er valgt som leverandør på rutene på kortbanenettet.  Tilbyderne er vurdert ut fra pris og hvor godt rutetilbud de har på hver enkelt strekning.