Flyselskap

SAS prøver rettstvist i EU-domstolen

Rettstvist i EU-domstolen

Antall krav om erstatning for forsinkelser av fly øker kraftig. Akkurat nå ligger et av kravene fra fjorårets SAS-streik på EU-domstolens bord. Det er en rettstvist flyselskapet ønsker.

Streiken i april i fjor var en “ekstraordinær omstendighet”. Derfor vil ikke SAS betale noen erstatning til de rundt 370 000 passasjerene som ble rammet da nesten 4000 flyvninger ble avlyst under den ukelange streiken i april 2019. Det var da Allmänna reklamationsnämnden (ARN) avslo saken i høs, at saken havnet på bordet deres. SAS booket om flyvninger uten omkostninger og arrangerte i noen tilfeller billetter hos andre flyselskaper, noe som var nok, ifølge ARN.

Men saken har blitt anket videre fra ARN til tingretten siden en forulempet passasjer valgte å prøve saken juridisk. Der har den stoppet opp, fordi tingretten søker støtte fra EU-domstolen til å undersøke hvordan begrepet “ekstraordinær omstendighet” skal tolkes. Dette er en utvikling som ønskes velkommen av SAS:

I øyeblikket tolkes den såkalte EU 261 ulikt av domstoler og forbrukerorganisasjoner rundt om i Europa. Derfor er det rimelig at det vil være en felles tolkning som alle kan følge.

Freja Annamatz, pressesjef i SAS til det svenske nettstedet Flygtorget.

Rettstvist i EU-domstolen

Tingretten avventer nå en såkalt foreløpig kjennelse fra EU-domstolen. Håpet er at det da vil være en presedens for lignende saker. Inntil videre avventer tingretten.

Det gjør også det svært store antall saker knyttet til krav om erstatning fra flypassasjerer som for tiden er ved samme tingrett, Attunda i Sollentuna utenfor Stockholm. Det er der alle tilfeller av denne typen som gjelder Arlanda lufthavn. For tiden venter 2700 såkalte flysaker på en avgjørelse, som er en tredjedel av alle sakene i Attunda tingrett. I det store og hele har det vært en kraftig økning i antall krav på erstatning for flyforsinkelser, fra 2018 til 2019 nesten doblet antall saker seg fra 2300 til 4 100. Dette skyldes igjen at spørsmålet om rett til refusjon har fått mye oppmerksomhet. de siste årene, delvis takket være at mange tok hjelp av selskapene som spesialiserer seg i disse tilfellene.

Hva er EU-261 ?

Hvis du flyr fra eller til en europeisk flyplass, er du vanligvis beskyttet av noen av de sterkeste flypassasjerrettighetene i verden. En forskrift kjent som EF nr. 261 sier at flyselskaper må betale kompensasjon til passasjerene sine hvis de har opplevd flytrøbbel.

Så hvis flyvningen din blir innstilt på kort varsel, forsinket med tre timer eller mer eller hvis du uforskyldt blir nektet ombordstigning, kan du få opptil 600 euro i kompensasjon