Flyplass

Grønt lys for utbyggingen av Tromsø lufthavn

Tromsø lufthavn
Foto: Avinor

Avinors styre ga fredag sin endelige tilslutning til utbyggingen av Tromsø lufthavn.

Avinors styre ga i dag sin endelige tilslutning til utbyggingen av Tromsø lufthavn. 10  000 nye kvadratmeter, samt nye flyoppstillingsplasser skal stå klare i 2023, og blir et viktig bidrag til verdiskapningen i nord.

For å øke kapasiteten og erstatte utgått infrastruktur ved dagens lufthavn, besluttet Avinor for en tid tilbake å sette i gang prosessen rundt bygging av ny terminal i Tromsø . I 2018 ble skisseprosjektet avsluttet og alternativene er nå utredet i forprosjektet. I dag ga Avinors styre det endelige klarsignalet for å starte byggingen. Fysisk oppstart blir høsten 2020, med forventet ferdigstillelse i 2023.

Det er svært viktig for oss å kunne tilby Tromsø en moderne lufthavn, og det er derfor  gledelig å endelig kunne meddele at vi nå har fått grønt lys for å ferdigstille terminalprosjektet. Lufthavna vil fremstå som både effektiv og moderne, og støtte opp om trafikkøkningen vi har hatt de siste årene.

Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

SAS med ny direkterute
Foto: Pixabay.com

Dette skal bygges ved Tromsø lufthavn

Det vil bygges en ny terminal på 10  000 m2, med ny avgangshall, innsjekkingsareal, bagasjehall og sorteringshall. Videre vil det føres opp en ny og fleksibel utlandsterminal der “gatene” kan endres mellom inn- og utland.  Det kommer også nye kommersielle arealer, og på flyside klargjøres tre nye flyoppstillingsplasser med broer.

-Tromsø lufthavn får et betydelig løft som vil bedre passasjeropplevelsen, ivareta den stadig økende etterspørselen, og befeste Tromsøs posisjon som arktisk hub, sier  divisjonsdirektør Thorgeir Landevaag i Avinor.

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly. Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.