Flyselskap SAS EuroBonus Tips

Verktøyet som gjør skatterapportering av bonuspoeng mulig

skatterapportering av bonuspoeng

SAS EuroBonus gjør det enkelt for ansatte og bedrifter å oppfylle skatte- og rapporteringsplikten når bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng brukes til private reiser og andre private kjøp. Verktøyet som gjør skatterapportering av bonuspoeng mulig

Det norske programvareselskapet Mytos har utviklet verktøyet Swipp, som lanseres 20. februar. Swipp gjør det enkelt for ansatte og bedrifter å overholde de nye reglene om beskatning av naturalytelser som gjelder fra 1. januar 2019. 

Skjermdump fra swipp.com

SAS først med å ta grep for kundene

SAS EuroBonus er første lojalitetsprogram som er tilgjengelig i Swipp. Når en person på jobbreise opptjener bonuspoeng til sin private SAS EuroBonus-konto, drar den ansatte bonuspoengene (swippes) til jobbkontoen inne i Swipp. Poeng opptjent på private flyreiser sendes derimot til den private kontoen for bonuspoeng. 

Skatteplikten oppstår først når den ansatte bruker poeng fra jobbkontoen til å kjøpe private reiser eller andre ting. Da gjør Swipp det svært enkelt for den ansatte å overholde skattereglene, ved å hente ut de skattepliktige poengene og rapportere riktig kronebeløp til arbeidsgiver. 

Vi er utrolig stolte over at SAS EuroBonus valgte Mytos til å løse et problem for deres mange reisende. Siden SAS ikke selv har noe direkte ansvar for at andre arbeidsgivere og deres ansatte oppfyller skatte- og rapporteringsplikten, vil jeg samtidig berømme dem for at de tok dette grepet.

Lars Ole Allum daglig leder  i Mytos.

Abid Raja ut mot bonuspoeng beskatning

Alle kundeprogrammer kan utløse skatteplikt – skatterapportering av bonuspoeng

Bonuspoeng for flyselskaper er imidlertid bare ett av flere eksempler på kunde- og lojalitetsprogrammer hvor den ansatte kan få skatteplikt når poeng opptjent i jobbsammenheng brukes til private kjøp. 

– Hoteller, bilutleie, dagligvarehandelen, kredittkortselskaper. Det er mange eksempler på aktører som gir ulike varianter av bonuspoeng basert på bruk. Dersom den ansatte legger ut for arbeidsgiver og får bonuspoengene privat – som så brukes til private kjøp – er hovedregelen at det oppstår skatteplikt for den ansatte og rapporteringsplikt for arbeidsgiver, sier Allum. 

skatterapportering av bonuspoeng

Slik fungerer det: Gratis for ansatte – satser på bedriftskunder

Swipp er gratis tilgjengelig for alle på Swipp.com. Det er enkelt å knytte den til egen SAS EuroBonus-konto – og alle andre lojalitetsprogrammer som blir tilgjengelig der. Ved bestilling samtykker EuroBonus-medlemmer til vilkårene for Swipp, og Mytos får tilgang til API fra SAS for å lese transaksjonene på medlemmets EuroBonus-konto. 

Det koster heller ingenting å sende riktig beløp til arbeidsgiver, som får nødvendige data til å oppfylle rapporteringsplikten. Mytos vil derimot ta betalt for en løsning for arbeidsgiver. Det gjør det raskt og enkelt å ivareta arbeidsgivers rapporteringsansvar uavhengig av hvilket lønnssystem de bruker. 

– Det som alltid har vært kjernekompetansen i Mytos, er å utvikle programvare som hjelper en arbeidsgiver med ulike lønnsrelaterte beløp hver enkelt ansatt har i jobben. Fakturakontroll for mobiltelefoni er kanskje det mest kjente eksempelet på hva vi har gjort før, der arbeidsgiver får både kontroll og effektiv hjelp til å ivareta rapporteringsplikten. En viktig egenskap ved alle Mytos-løsninger er å kunne levere datafiler til alle typer regnskaps- og lønnssystemer, sier Allum. 

SAS lanserer en løsning for innrapportering av bonuspoeng

Skatterapportering av bonuspoeng

Det er ingen liten rapporteringsbyrde arbeidsgivere er pålagt når de fra 2019 har fått ansvaret for at arbeidstakernes private bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng blir skattlagt. Her er noe av kompleksiteten som arbeidstakere og arbeidsgivere må forholde seg til:

  • Bonuspoeng som er opptjent privat må skilles fra poeng opptjent gjennom jobben. Det er kun bruk av sistnevnte som er relevant for skattemyndighetene. 
  • Det er ikke skatte- og rapporteringsplikt dersom bonuspoeng brukes til å kjøpe varer og tjenester i jobbsammenheng. 
  • Arbeidstaker skal skattlegges først når bonuspoeng opptjent gjennom jobben blir brukt til privat kjøp av varer og tjenester. 
  • Det er markedsverdien av de kjøpte varene eller tjenestene som skal tillegges inntekten og skattlegges. Markedsverdien er hva kjøpet ville kostet den ansatte dersom det ble gjort uten bonuspoeng. 
  • Dersom arbeidsgiver har kjennskap til at bonuspoeng (opptjent gjennom jobben) er brukt til private kjøp. Har arbeidsgiver ansvaret for å beregne markedsverdien. 
  • Arbeidsgiver skal rapportere arbeidsgiveravgift og gjennomføre forskuddstrekk av skatt på samme måte som for lønn av verdien av kjøpene gjort for bonuspoeng opptjent gjennom jobben. 
  • Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakerens skattepliktige beløp fra bruk av bonuspoeng blir rapportert til skattemyndighetene.
  • Bruken av bonuspoeng skal skattlegges som lønn. 

Om Mytos 

Mytos AS utvikler IT-løsninger som hjelper kunder med å forenkle og automatisere arbeidsprosesser som ellers ville vært svært ressurskrevende. Våre løsninger gjør det enkelt og effektivt å administrere ansattes mobilløsninger slik at ansatte selv får frihet til å bestille abonnement, mobiltelefoner, utstyr, tjenester og applikasjoner. Slik får arbeidsgiver full kostnadskontroll samtidig som både bedrift og ansatt overholder relevante regler og rutiner. 

Mytos er og skal fortsette å være den ledende aktøren i mobilmarkedet på å løse slike problemstillinger for arbeidsgivere og ansatte. Mytos opplever sterk vekst basert på vår strategi å videreutvikle vår software til stadig nye bruksområder og kundegrupper. Mytos er et datterselskap av Techstep ASA.