Flyselskap

SAS legger ned ruten til Hong Kong

 ruten til Hong Kong

Som et resultat av utbruddet av COVID-19 og de globale tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av viruset, har etterspørselen etter internasjonale flyreiser blitt påvirket. Det betyr at SAS legger ned ruten til Hong Kong fra 5. mars 2020.

Som svar på lavere etterspørsel vil SAS i løpet av de neste to månedene også redusere kapasiteten på ruter i Europa og Skandinavia. I tillegg til de allerede avlyste flyvningene til / fra fastlands-Kina, vil SAS også legge ned ruten til Hong Kong fra 5. mars.

Selskapet ser seg også nødt til å kutte kostnader på blant annet drivstoff, flyplassavgifter og andre avgifter. De oppgir også at de vil kutte i administrasjons- og personalkostnader. Selskapet innfører ansettelsesstopp og bremser ned ikke-kritiske prosjekter, som markedsføring og kampanjer. Innsparingene kan medføre permitteringer og tilbud om førtidspensjon, informerer SAS.

Kutter mål – legger ned ruten til Hong Kong

SAS annonserer også at de går bort fra inntjeningsmålet for 2020. Til tross for SAS’ nedjustering av kapasitet og inntjening, så stiger både de og Norwegian på Oslo Børs tirsdag. I desember i fjor anslo SAS at det ville ha en driftsmargin på tre til fem prosent for regnskapsåret 2020. Denne guidingen trekkes nå tilbake på grunn av usikkerheten knyttet til virusutbruddet.

Gitt usikkerheten gir ikke selskapet ut en mer nøyaktig guiding på nåværende tidspunkt.

– Per nå er det for tidlig å komme med en beregning av effektene på SAS virksomhet og finansielle utvikling, og det er derfor for tidlig å komme med presise inntjeningsmål, skriver de i en børsmelding.