Flyselskap

Nei til munnbind for kabinansatte på jobb

Nei til munnbind
Illustrasjonsfoto: SAS.

Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA har gitt tydelige retningslinjer om at kabinansatte bør bruke vernemaske eller munnbind. Dette er ikke det norske Luftfartstilsynet enig i, og dermed er beskjeden fra ledelsen i SAS fortsatt nei til munnbind for kabinansatte på jobb.

Inntil i fredag ettermiddag hadde de kabinansatte som fortsatt jobber oppfattet at en lenge etterlengtet mulighet til å bruke munnbind om bord ville bli innfridd. De håpet i det lengste at det norske Luftfartstilsynet ville slutte seg til retningslinjene fra luftfartsikkerhetsbyrået EASA. Og dermed pålegge flyselskapene å la mannskapet bruke vernemaske av minst kirurgisk standard. Byrået har utarbeidet detaljerte retningslinjer for å sikre flybesetning og passasjer mot koronasmitte.

 

Nei til munnbind i kabinen

Etter at EASA utstedte Safety Information Bulletin (SIB) 2020-02R3 2. april, har Luftfartstilsynet mottatt bekymringshenvendelser fra flyselskapene.

I SIB fremgår det at EASA anbefaler besetningsmedlemmer som er i kontakt med passasjerer (i prinsippet kabinbesetningen) å kontinuerlig bære munnbind som minst holder «surgical standard» under flyging, og at disse maskene skal byttes ut senest hver fjerde time. Brukte masker skal behandles som «biohazard material» og deponeres deretter. Hvis det ikke er mulig å separere passasjerer tilstrekkelig, anbefales det å dele ut samme type masker til passasjerene også.

Ettersom Luftfartstilsynet ikke har medisinsk kompetanse til å ta stilling til aktuell SIB, har vi kontaktet Helsedirektoratet for en uttalelse om innholdet i denne.

Innledningen til SIB 2020-02R3 slår fast at «The decision of the national public health authority will prevail in regard to the recommendations made in this SIB.”

Luftfartstilsynet har nå mottatt uttalelse fra Helsedirektoratet i forbindelse med innholdet i SIB 2020-02R3.

Konklusjon: Dersom en person mistenkes for å være syk, anbefaler helsemyndighetene at personen bruker munnbind for å hindre smittespredning. Bruk av munnbind anbefales ikke dersom en er frisk. Helsedirektoratet mener følgelig at anbefalingen om at kabinbesetningen skal bruke munnbind ikke har noen helsemessig effekt.

Om Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet er Norges tilsynsmyndighet for sivil luftfart og utsteder driftstillatelser. Luftfartstilsynet er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan som er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet har ansvaret for å innføre og tilpasse nasjonalt og internasjonalt regelverk, i tillegg til å lage forskrifter for norsk luftfart. Luftfartstilsynet representerer Norge i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart.

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende lover, regler og forskrifter. For å sikre at dette skjer fører Luftfartstilsynet tilsyn med blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre.

Luftfartstilsynet utsteder også sertifikater til personer og luftfartsnæringer, som flyselskaper, verksteder, piloter og kabinpersonell.

Kilde: Luftfartstilsynet / Parat.com