Flyselskap

Det svenske innenriks-selskapet BRA søker konkursbeskyttelse

BRA søker konkursbeskyttelse
Foto: BRA (pressefoto).

Corona-krisen rammer ekstremt hardt for samfunnet og luftfartsindustrien. Det svenske flyselskapet BRA søker konkursbeskyttelse.

En rekonstruksjon skaper rom for kontrollert planlegging for en fremtidig operasjon. BRAs ambisjon er å gradvis starte selskapet og flytrafikken på nytt etter sommeren, etter hvert som forholdene for flyvning blir bedre. Siden Corona-krisen utbrøt, har billettsalget for flyselskapet BRA og flyindustrien stort sett gått ned med en enestående hastighet. 19. mars kunngjorde flyselskapet at trafikken ble redusert til et minimum og at alt personell ble permittert.

1. april kunngjorde selskapet at all flytrafikk ville bli satt på pause til 31. mai, da etterspørselen etter flybilletter forsvant. Nå søker BRA om gjenoppbygging for å kunne gjenoppta flytrafikken etter sommeren.

BRA har gjort alt for å tilpasse operasjoner basert på den raske utviklingen og regjeringens og regjeringens pågående anbefalinger og begrensninger.

Avgjørelsen om å søke nå om en konkursbeskyttelse  er basert på den akutte krisen som Corona-utviklingen brakte, ikke bare for BRA, men for hele lavmarginalindustrien som flyselskaper og reiseselskaper rundt om i verden er en del av.

Geir Stormorken, administrerende direktør hos BRA. Foto: BRA.

Etter nøye overveielse, velger selskapets styre å søke om gjenoppbygging og fryse virksomheten fullstendig. Dette vil gi oss rom til å utvikle en langsiktig bærekraftig forretningsplan. Jeg beklager dypt hvordan dette påvirker ansatte og kunder.

Geir Stormorken, administrerende direktør hos BRA

 

BRA søker konkursbeskyttelse

Etter hvert som effekten av Corona-krisen ble tydelig, har BRA sammen med andre aktører i den svenske luftfartsindustrien forsøkt å overtale den svenske regjeringen til raskt å utvikle ulike kostnadsreduserende tiltak, akkurat som andre lands regjeringer har gjort for sine luftfartssektorer. Denne anken har foreløpig ikke gitt resultater.

De siste 12 månedene har BRA gjort radikale endringer og effektivisert driften. Selskapets ti eldre jetfly har blant annet blitt faset ut av flyflåten til fordel for de fabrikknye og mer klimaeffektive turbopropellerflyene som selskapet nå driver. I løpet av gjenoppbyggingsperioden vil BRA gjennomgå selskapets struktur og identifisere effektivitetsmuligheter for å sikre at forholdene er best når luftfartsnæringen har muligheten til å starte på nytt

BRA er et flyselskap som er veldig populært blant passasjerene og som år etter år har blitt rangert høyest på eksterne målinger når det gjelder oppmøte og kundeservice. I tillegg var BRA det mest punktlige flyselskapet i verden i 2019. I tillegg har BRA blitt et stadig tydeligere eksempel på verdens luftfartsindustri med sitt ekte klimaarbeid. Selskapet var det første i verden som ble miljøsertifisert og som tilbyr alle reisende biodrivstoff-flyreiser. Vi var de første i verden til å klimakompensere alle utslippene våre og motta et miljøfinansiert passasjerfly.

Siden midten av mars har BRAs cirka 600 ansatte vær permittert på grunn av den raskt fallende flytrafikken. Fagforeninger er i dag invitert til forhandlinger. Selskapet planlegger at alle kunder skal bli kompensert for sine kansellerte reiser når virksomheten starter opp igjen.

At vi havnet i denne situasjonen og blir tvunget til å ta pause for å restrukturere selskapet er utenfor vår kontroll, og vi beklager virkelig problemene det har skapt  for våre kunder. Vi vil gjøre vårt ytterste for å kompensere kundene for det når vi åpner virksomheten på nytt.

Ulrika Matsgård, kommersiell sjef hos BRA.

 

Pressemelding: BRA