Flyselskap

Norwegian lanserer redningsplan

Britene vender tilbake Norwegian lanserer redningsplan
Foto: Norwegian.

Styret i Norwegian vil gjennom flere tiltak styrke selskapets balanse og innfri norske myndigheters vilkår i transje to og tre i statens lånegarantiordning. Styret foreslår at gjeld konverteres til egenkapital ved å inngå avtaler med blant annet obligasjonseiere, långivere, leasingselskaper og leverandører. Norwegian lanserer redningsplan.

Forslagene innebærer:

  • Deler av gjelden hos leasingselskaper, banker og andre kreditorer søkes konvertert til aksjer i Norwegian.
  • Bruk av andre finansielle instrumenter til å konvertere annen relevant gjeld til egenkapital eller andre egenkapitalinstrumenter.
  • Hele eller deler av obligasjonslånene konverteres til aksjer i Norwegian.
  • Gjennomføring av en etterfølgende rettet emisjon med mulig fortrinn til eksisterende aksjonærer.

Det styret nå foreslår er helt avgjørende for å innfri de strenge kravene myndighetene har satt for at vi skal få tilgang på lånegarantier som vil gi oss til sammen tre milliarder kroner. Vårt mål er å kunne komme tilbake i luften. Gjenåpne rutene våre og sørge for at våre permitterte kolleger kommer tilbake på jobb. Vi i Norwegian ser fram til å komme tilbake bedre og sterkere enn noensinne slik at vi kan fortsette å tilby rimelige flybilletter til alle våre gode og lojale kunder.

Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

– Vi har innledet dialog med obligasjonseierne og andre kreditorer. Vi har også allerede begynt arbeidet med “Nye Norwegian” og det vil fortsette med full styrke de neste ukene sier Schram.

Selskapet rapporterte 13. februar en forventning om positivt resultat for 2020 etter å ha gjennomført en rekke tiltak i 2019 for å bedre den finansielle situasjonen. Dette ble imidlertid endret gjennom en melding til Oslo Børs 6. mars etter et stort fall i etterspørselen som følge av myndighetspålagte reiserestriksjoner i forbindelse med COVID-19-situasjonen. Norwegian har iverksatt flere tiltak de siste ukene for å redusere kostnader ytterligere. Selskapet har blant annet parkert store deler av flåten og permittert 90 prosent av de ansatte. Norwegian gjennomfører fortsatt en del innenriksflygninger i Norge for å opprettholde viktig infrastruktur i landet.

 Norwegian lanserer redningsplan – bred støtte fra kunder og ansatte


De siste ukene har selskapet fått bred støtte fra kunder og andre støttespillere. De har blant annet understreket betydningen av at Norwegian fortsetter å fly etter denne krisen, fordi selskapet sørger for lave priser, valgfrihet og konkurranse i markedet.

Det er ingen tvil om at det er behov for Norwegian framover. Norwegians visjon har vært at alle skal ha råd til å fly. Siden oppstarten i 2002 har Norwegian gått fra å være et selskap med fire innenriksruter i Norge til å bli et foretrukket selskap også internasjonalt. Det skal vi fortsette å være. Vi sørger for at mennesker kan møte hverandre ansikt til ansikt og for økonomisk aktivitet overalt hvor vi flyr. Jeg er takknemlig og ydmyk over all støtten vi har fått de siste ukene og e-postene jeg selv har mottatt fra kunder, ansatte og andre støttespillere, sier Schram.

1 comment

  1. Tror det er stor interesse for en GODT ORGANISERT EMISJON rettet mot alle NORWEGIANANSATTE, hele DET NORSKE FOLK og eventuelt en del SYMPATISØRER fra andre land SOM ØNSKER DET, også inviteres inn på medeiersiden som aksjonærer i norwegian med de beløp som hver enkelt evner, eller ønsker!
    Et selskap med bredt eierskap også fra både ANSATTE OG HELE LANDETS BEFOLKNING, stiller alltid mye sterkere i forhold til stolthet, entusiasme, eierskapsfølelse, men ikke minst samhold og styrke i både GODE OG VANSKELIGE TIDER!
    Telenor inviterte i sin tid hele folket til medeierskap, og er i dag et av de 5 største Telecomaktørene i verden👍

Comments are closed.