Flyselskap

SAS kan igjen bli et skandinavisk flyselskap

skandinavisk flyselskap
Foto: SAS Twitter

Etter to års fravær kan eier situasjon være i ferd med å snu. Den norske regjeringen diskuterer nå økonomisk støtte til SAS. Det kan bety at den norske staten igjen vil bli deleier av selskapet, og at vi får et skandinavisk flyselskap. 

Det tok den norske staten ved Nærings- og fiskeridepartementet sju år å selge sin aksjepost i SAS. Avtalen ble sluttført sommeren 2018, da de siste 9, 88 prosent av flyselskapet ble solgt. Siden den gang har SAS, som ble dannet i 1946 av de tre skandinaviske landene, vært en bekymring bare for Sverige og Danmark. Begge landene eier i dag drøyt 14 prosent hver.

Men den pågående korona-pandemien og den store krisen for luftfartsindustrien har endret situasjonen. Norge har tidligere gitt støtte til både SAS og Norwegian, der SAS fikk en lånegaranti på 1,6 milliarder svenske kroner i forbindelse med den første krisepakken, som dermed kom til å dekke alle de tre landene, selv om Norge ikke formelt er eier av SAS. Det er en raushet som kan utvides enda mer.

Skandinavisk flyselskap

Tirsdag ble det klart at både den svenske og den danske staten vil stille med midler til rekapitaliseringen som SAS trenger for å kunne fortsette overlevelsen av Corona-pandemien. Målet er 12,5 milliarder svenske kroner for å nå samme nivå på egenkapitalen som før krisen. Sverige og Danmark er villige til sammen å gjøre rede for 10 av milliardene, en innsats som har startet en diskusjon innen den norske regjeringen om at også de skal stå. En av grunnene bak den nylig vekket interessen for norsk eierskap er at SAS er en stor og viktig aktør i det innenlandske markedet, en trafikk som i dag har statlig støtte for å følge med. Ytterligere årsaker er den historiske koblingen som tross alt er til flyselskapet.

Historisk har flyselskapet vært i offentlige hender. Statlig eierskap sikrer selskapet både i den akutte krisen og blir en del av en langsiktig strategi for en grønn luftfartsendring.

Arne Nævra, SV-politiker og medlem av regjeringens transportkomité til dn.no.

Imidlertid er den stadig sjenerøse tilnærmingen til SAS ikke krevende, og bedømt av alt vil den inneholde miljøkrav. Den beste måten å følge med på disse kravene er å også være en partner. Det er enda ikke fattet noen avgjørelse, men det bekreftes at det pågår en politisk dialog i Norge. En dialog som overveiende er positivt orientert.

%d bloggere liker dette: