Flyselskap

SAS legger ned to crew-baser

SAS legger ned
Illustrasjonsfoto: SAS.

Alle cabin-crew og piloter vil nå bli lokalisert ved hovedbasen i Oslo når SAS nå kunngjør at basene i Stavanger og Trondheim legges ned.

SAS har lenge hatt flybesetninger bosatt utenfor Oslo, i Stavanger siden 1960-tallet og Trondheim siden 1980-tallet. Gjennom årene har de blitt stilt spørsmål om lønnsomheten,  og ønsket om å konsentrere alt flygende personell til Oslo har vokst. Nå som Covid-19 skal utforme hele fremtiden for luftfartsindustrien, vil de to mannskaps-basene legges ned allerede ved årsskiftet.

Slik vi ser det, er det ikke mulig å drifte basene lønnsomt, sier SAS i en uttalelse til nettavisen E24.

Totalt er rundt 140 piloter og kabinansatte berørt, som nå er henvist til arbeid ut fra basen på Gardermoen, selv om de bor et annet sted. I løpet av en overgangsperiode på tre år vil SAS tilby støtte til pendling og bolig for de som ønsker å forbli bosatt i Stavanger og Trondheim. I den første fasen er det ikke snakk om noen oppsigelser fra de ansatte ved de to basene. På den annen side er SAS midt i prosessen med å redusere den totale arbeidsstyrken med nesten 5000 mennesker.

SAS legger ned to crew-baser

SAS Norge Kabinforening (Parat) er kritisk til nedleggelsen av basene.

Vi har motsatt oss beslutningen om at disse skulle legges ned og ser ingen økonomisk fordel ved dette. Vi har ikke fått alle detaljene fra SAS om beslutningen og de ordningene som de ansatte vil tilbys ennå, men vi mener det er leit at man ikke har klart å komme til andre løsninger.

Martinus Røkkum leder av SAS Norge Kabinforening (Parat)

SAS Norge kabinforening (SNK) organiserer kabinansatte i SAS Norge. SNK ble stiftet i 1961 og er den eldste kabinforeningen i landet. Foreningen er en del av Parat, en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i YS med 35 000 medlemmer. SNK er også med i Parat Luftfart, den største interesseorganisasjonen i norsk luftfart med omlag 4500 medlemmer.

%d bloggere liker dette: