Flyselskap

Widerøe reduserer tilbudet på kortbane nettet fra 1. oktober

Widerøe reduserer tilbudet
Pressefoto: Widerøe.

Som følge av en betydelig svikt i etterspørselen etter flyreiser som følge av Covid-19 pandemien, samt bortfall av statlig kjøp og lettelser i avgifter, reduserer Widerøe tilbudet på en rekke kommersielle kortbanestrekninger. Destinasjoner som får et redusert tilbud er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden.

Widerøe har i flere år slitt med lønnsomheten på kommersielle kortbaneruter. Koronapandemien har medført en kraftig svekkelse av etterspørselen etter flyreiser i Norge, noe som har svekket lønnsomheten ytterligere. Samferdselsdepartementet har sørget for kjøp av et minimumstilbud på kommersielle kortbaneruter siden mars for å sikre kritisk infrastruktur i distriktene. Dette kjøpet opphører fra oktober. Norske myndigheter var også tidlig ute og besluttet lettelser i skatter og avgifter for å avhjelpe en kriserammet luftfartsnæring. Disse lettelsene opphører 31.oktober. Med den markedssituasjonen vi ser fremover og de rammebetingelser som vil gjelde, er Widerøe dessverre nødt til å redusere tilbudet på en rekke kommersielle kortbaneruter.

Widerøe er ikke fornøyd med det rutetilbudet som de berørte destinasjonene får som følge av de justeringer som vi nå er nødt til å gjøre. Dessverre har vi ingen valg og er nødt til å tilpasse oss de rammebetingelsene og etterspørsel som til enhver tid gjelder, sier  Vi er et kommersielt selskap som kjemper for å overleve midt i en pandemi. Uten statlig hjelp klarer vi dessverre ikke å opprettholde disse rutene, og det er vi oppriktig lei oss for.

Christian Skaug, Kommersiell Direktør i Widerøe.

Widerøe reduserer tilbudet på en rekke kortbaneruter fra 1. oktober. Pressefoto: Widerøe.

Følgende endringer iverksettes fra 1.oktober:

  • Direkteruten fra Skagen til Tromsø kuttes. Passasjerer som skal til/fra Tromsø må da reise via Bodø. Vi beholder to daglige avganger mellom Bodø og Skagen.
  • Vi fjerner formiddagsavgangen fra Vadsø til Tromsø og går da fra 2 daglige avganger til 1 avgang.
  • Vi går fra 2 til 1 daglig avgang Kirkenes og Tromsø.
  • Vi går fra 4 til 3 daglige avganger mellom Florø og Bergen.
  • Vi går fra 2 til 1 daglig avgang mellom Florø og Oslo.
  • Vi går fra 2 til 1 daglig avgang mellom Hovden og Oslo. Det vil fortsatt være et tilbud via Sogndal.

%d bloggere liker dette: