Flyselskap Rutenytt

Widerøe tildeles kontrakt for drift av ruten Evenes – Bodø

 

Widerøe tildeles kontrakt
Widerøe tildeles kontrakt for drift av ruten Evenes – Bodø . Pressefoto: Widerøe.

Widerøe tildeles kontrakt for drift av ruten Evenes – Bodø fra 1. januar 2021.

Gjennom tildeling av kontrakt til Widerøe for drift av ruten Evenes – Bodø sikrer vi forbindelsen mellom fylkeshovedstaden og blant annet Narvik, slik at folk kan komme seg til sykehus og andre nødvendige avtaler. Dette vil bidra til å binde en region med store avstander sammen,.

Knut Arild Hareide, samferdselsminister (KrF)

.
Widerøe besluttet i vinter å legge ned det kommersielle tilbudet mellom Evenes og Bodø. Samferdselsdepartementet lyste med bakgrunn i dette ut en konkurranse om drift av den regionale flyruten Evenes – Bodø 4. juni 2020. Tilbudsfristen for flyselskapene var 10. august 2020. Departementet mottok tilbud fra Widerøe og DAT LT.

Widerøe har tilbudet med det laveste kravet til kompensasjon og innstilles derfor som kontraktsvinner. Flyruten Evenes – Bodø blir dermed innlemmet i den såkalte FOT-ordningen (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse).

Den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2021 og varer til og med 31. mars 2022. Kontrakten vil dermed utløpe samtidig med kontraktene for de øvrige flyrutene som er omfattet av ordningen med offentlig kjøp i Nord-Norge. Etter utløpet av flyruteavtalene i Nord-Norge 31. mars 2022 vil det være fylkeskommunene som vil være ansvarlig for utformingen av det regionale flyrutetilbudet, inkludert ev. videre flyrutekjøp mellom Evenes og Bodø, i tråd med Stortingets vedtak i behandlingen av regionreformen.

Widerøe tildeles kontrakt

Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Til sammen er vi nesten 3000 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og vi flyr til 50 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. Widerøe er distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og jobber hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.

%d bloggere liker dette: