Bonus Program Flyselskap SAS EuroBonus

SAS har lansert nytt fordelsprogram for aksjonærer

Sas og apollo fordelsprogram
Pressefoto: SAS

Var du den (u)heldige eier av 400 aksjer i SAS før selskapets ekstraordinære generalforsamling i september, var du medlem av et lite omtalt fordelsprogram. Glem SAS Eurobonus.

Den ekstraordinære generalforsamlingen i september delte ut preferanseaksjer til eksisterende aksjonærer (1 aksje = 9 preferanseaksjer) i et håp om å styrke selskapets likviditet. I dag kom det en oppdatering på frynsegodene. Nå senkes terskelen for å motta frynsegoder som aksjonær.

Selskapets store trafikk- og inntekts fall har tvunget flyselskapene å be om krise-støtte fra myndigheter, aksjonærer og kreditorer. SAS skal i disse dager hente inn 12 milliarder SEK i frisk kapital fra Danmark, Sverige, Wallenberg-stiftelsen og andre aksjonærer. Hver aksjonær har mottatt ni tegningsrettigheter per aksje de eide før generalforsamlingen 22. september 2020. Frem til 19. oktober kan man tegne seg for å kjøpe nye aksjer i selskapet. Tegningsrettigheten gir rett til en fastpris på SEK 1,16 per aksje.

 

Utvanning og flere aksjonærer ?

Tidligere var terskelen at man måtte eie minst 400 aksjer i SAS. Nå er det altså 4.000 aksjer som er grensen, men i realiteten har SAS nå senket inngangsbilletten til det nye fordelsprogrammet. SAS har opplyst at selskapets rekapitaliseringsplan vil øke antallet aksjer i selskapet med 7.3 milliarder, fra 383,6 millioner til 7,69 milliarder aksjer.

Det blir altså 20 ganger flere aksjer etter at planen er gjennomført. Antallet aksjer som trengs for å bli med i fordelsprogrammet går imidlertid 10 gangeren.

SAS-aksjen ble i juli handlet til i overkant av åtte kroner per aksje. I januar ble den handlet for i overkant av 14 kroner per aksje. frequentlfyer sin aksjepost i selskapet var med andre ord verdt NOK 5.600 i januar, men knappe NOK 996 i oktober 2020, samt at jeg må legge nye NOK 4.000 i gryten for å fortsatt delta i «spillet».

 

fordelsprogram
Faksimile fra SAS tidligere kampanje «Friends & Family». Skjermdump: SAS.

Nytt fordelsprogram for aksjonærer

  • Ønsker du å bli med i fordelsprogrammet, vil du motta egne kampanjetilbud to til tre ganger i året. Her lover SAS rabatterte priser på flyvinger. Kampanjen er også kjent som «Friends & Family».
  • Aksjonærer med mer enn 100.000 aksjer tilbys Gold-status i SAS EuroBonus.
  • Aksjonærer med mer enn 1.000.000 (1 million aksjer) tilbys Diamond-status i SAS EuroBonus.

Eksisterende aksjonærer som har eid aksjer i minst én måned kan registrere seg med en gang. Har du nylig kjøpt aksjer eller planlegger å kjøpe, kan det ta opptil en måned før du kan registrere deg.

Det nye aksjonær-programmet erstatter det gamle programmet, som har fått en del kritikk for ikke å gi noen særlige fordeler. Eier du eller planlegger å kjøpe aksjer er dette derfor gode nyheter. Noen billige snarvei til gullkort er det imidlertid ikke, selv med dagens beskjedne aksjekurs. Motivet for å investere i SAS bør derfor ikke være fordelene alene.

Du finner mer informasjon om det nye fordelsprogrammet for aksjonærer på SAS Group sine nettsider.

Tegningsrettighet – inngangen til fordelsprogram

Tegningsrett angir det antallet aksjer en investor har rett til, eller uttrykt ønske om, å kjøpe ved tegningsperiodens utløp i forbindelse med emisjoner i aksjeselskaper. Tegningsrettene kan være omsettelige etter nærmere avtalte regler. I en emisjon vil aksjer fordeles i henhold til antall tegningsretter. Dette gjøres gjerne ved at alle med tegningsretter blir tildelt aksjer så langt det rekker. Skulle det etter dette være ytterligere aksjer til fordeling, er det vanlig at disse fordeles proratisk etter det antallet tegningsretter den enkelte investor besitter.

Med tegningsretter kan du både delta i en emisjon og handle på børsen. Ved en emisjon mottar ofte eksisterende aksjonærer fortrinnsrett til å kjøpe nye aksjer i selskapet. Det kalles for tegningsretter. Det vil si at for hver aksje du eier, mottar du x antall tegningretter. For hver tegningsrett har du krav på å få kjøpt et visst antall aksjer i selskapet, ofte til en fastsatt pris i en viss periode. Men du[hvem?] kan også selge tegningsrettene på børs. Tegningsretter har altså en dobbel funksjon: de gir en rettighet til å delta i en emisjon, samtidig som de er et verdipapir i seg selv.

En tegningsrett i et børsnotert selskap deles ut til eksisterende aksjonærer i selskapet. Tegningsretten(e) gir deg som eier en fortrinnsrett til å kjøpe nye aksjer utstedt av selskapet til en forhåndsavtalt pris, normalt lavere enn markedspris. Antall aksjer tilbudt, bestemmes forholdsmessig ut fra det antallet aksjer du som aksjonær allerede eier. Tegningsrettene blir kun utstedt og tilbudt i en kort periode før de tilbys offentlig til markedspris. Tegningsretten har dermed en verdi i en begrenset periode.

Kilde: E24.no / Wikipedia.no

%d bloggere liker dette: