Flyselskap SAS EuroBonus

Svenske Skatteverket har begjært innsyn i SAS Eurobonus Diamond

innsyn i SAS Eurobonus

Flyselskapet SAS er dømt til å betale en bot på 100.000 SEK dersom selskapet de ikke utleverer visse opplysninger om medlemmene på høyeste nivå i SAS ‘Eurobonus-program. Svenske Skatteverket har begjært innsyn i SAS Eurobonus Diamond.

I korte trekk pågår det en etterkontroll av selvangivelsen til disse medlemmene. Det vil bli undersøkt om enkelte av medlemmene har benyttet bonuspoeng opptjent på tjenestereiser, til privatreiser uten å innberette betale den lovfestede inntektsfordelen av dette.

Nettavisen: Skatt på personalrabatt og bonuspoeng blir lagt om

SAS har forsøkt å unngå å utlevere informasjonen, og har hevdet opprinnelig at selskapet «Eurobonus» ikke er en juridisk enhet og derfor ikke trenger å forholde seg til det svenske Skatteverkets krav. Svenske Namsmannen har også hatt problemer med å få penger ut av selskapet, da den komplekse selskapsstrukturen gjør det vanskelig å få tilgang til selskapet lovlig. Lagmannsretten har imidlertid bestemt at SAS uansett må utlevere informasjonen om sine Eurobonus Diamond-kunder. Ellers vil selskapet bli ilagt en bot på 100.000 SEK. Nå gjenstår det å se om det statlige flyselskapet velger å følge retten og lovene, eller om det primært vil beskytte sine beste kunder.

poengrabatt på bonusreiser Diamant medlemmer kombinere bonusbestillinger
Skatteverket krever innsyn i SAS Eurobonus.

Krever innsyn i SAS Eurobonus

Eurobonus-programmet har tidligere vært en av grunnene til at forretningsreisende har valgt å fly med SAS. Ettersom bonusen opptjent på tjenestereise har blitt tatt ut til private reiser uten å betale skatt. I dag må du skatte for dette som en lønnsfordel, og det svenske skatteetaten ser ut til å gjennomføre en revisjon av Eurobonus Diamond-kunder. Dagens Juridik skriver at opplysningene som skal deles, gjelder medlemmer som oppnådde Eurobonus Diamond i 2017. Selv om medlemmene senere har falt til Silver- eller Gold, kan de bli utsatt for en etterkontroll av selvangivelsen.

Lagmannsretten finner at det er sannsynlig at mange av de undersøkte kundene vil medføre skatteendringer. Medlemmene vil kunne ilegges tilleggsskatt på bakgrunn av manglende innberetning av inntekt.

I denne sammenhengen kan man spørre om det er fradragsberettiget å ikke få pengene tilbake for kansellerte billetter fra SAS. Man kan tro at det skal regnes som kapitaltap og som sådan kan inkluderes i selvangivelsen?.

Verktøyet som gjør skatterapportering av bonuspoeng mulig

For øvrig kan man vurdere om det svenske skatteetaten har de samme mulighetene til å kreve informasjon fra utenlandske flyselskap. Det kan virke veldig konkurransevridene,  og noe som kan være en annen grunn til å boikotte SAS.

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen.

Hvor mye er tilleggsskatten på?

Du har selv plikt til å gi riktige og fullstendige opplysninger. Selv om noen andre enn deg har vært involvert i levering av opplysninger, har du likevel ansvar for det som er levert.

Du får bare tilleggsskatt hvis de manglende opplysningene har gitt deg noen skattemessig fordel. Vurderingen av hva som regnes som riktige og fullstendige opplysninger er objektiv og tar utgangspunkt i hva en lojal og aktsom skattepliktig ville gitt av opplysninger.

Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen. For grove tilfeller har Skatteetaten mulighet til å gi skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen.

  • Skjerpet tilleggsskatt er 20 prosent, slik at den samlede tilleggsskatten blir 40 prosent i grove tilfeller.
  • I særlig grove tilfeller kan Skatteetaten gi 40 prosent i skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan altså bli 60 prosent.

Kilde: Skatteetaten.no

%d bloggere liker dette: