Flyselskap

Widerøe Ground Handling AS etablerer seg på Oslo lufthavn Gardermoen

etablerer seg på Oslo lufthavn
Etablerer seg på Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Widerøe.

Widerøe Ground Handling har vunnet anbudet om handling av Widerøe’s Flyveselskap på Oslo Lufthavn Gardermoen. Fra 1. mai neste år vil det være WGH som står for bakketjenesten av konsernets flyselskap. Kontrakten ble vunnet på kommersielle vilkår og i konkurranse med flere tilbydere. Widerøe Ground Handling AS etablerer seg på Oslo lufthavn Gardermoen.

28. september sendte Widerøes flyveselskap ut en Request for proposal (RFP) for handling Oslo Lufthavn Gardermoen. Flere selskap deltok i konkurransen. Til tross for at kunde og leverandør er del av Widerøe konsernet er det viktig å presisere at kontrakten ble vunnet på kommersielle vilkår.

WGH er utrolig glade for å ha vunnet denne avtalen. Vi kommer til å sikre at alle forberedelser settes i gang umiddelbart, slik at WGH sikrer at Flyselskapet og deres kunder får den service vi har avtalt fra første dag.

Kjell Ivar Maudal, Kommersiell direktør i WGH.

Widerøe Ground Handling sier opp 130 årsverk på Flesland

Etablerer seg på Oslo lufthavn Gardermoen

WGH legger nå planer for å etablere OSL som ny stasjon fra 1.mai 2021. Gardermoen vil da utgjøre nummer 42 av WGHs stasjoner i Norge. Neste vår er det snart 13 år siden Widerøe Handling var etablert på OSL. Sist var i perioden 8. oktober 1998 til 31. september 2008.

Det vil i perioden frem til oppstart være behov for å rekruttere ansatte. Kjell Ivar Maudal er håpefull og tror det vil være potensiale for å få mange dyktige medarbeidere på plass i god tid før oppstart. Widerøe’s Flyveselskap har normalt ca. 7000 flybevegelser årlig på Oslo lufthavn (vs. 5500 under koronapandemien). Dette utgjør ca. 27 flyvinger på hverdager (vs. ca. 16 under pandemien).

Ved etablering av stasjon på Gardermoen gir dette óg selskapet anledning til å konkurrere om ytterligere handlingavtaler med andre flyselskap i fremtiden.

Widerøe Ground Handling Ikke helt sånn uten Widerøe Widerøe er svært fornøyd
Widerøe Ground Handling AS etablerer seg på Oslo lufthavn Gardermoen. Pressefoto: Widerøe.


Widerøe Ground Handling AS

Widerøe Ground handling er Norges største ground handler. Selskapet driver bakketjenester for flyselskaper på 41 flyplasser (42 med OSL fra mai 2021). I 2019 omsatte selskapet for over 1,1 milliarder, hadde 1800 medarbeidere

Selskapet er en del av Widerøe konsernet som eies av Torghatten ASA med 66% og Fjord 1 med 33%