Flyselskap

GIEK garanterer lån inntil 1,5 milliarder kroner til SAS

GIEK
Pressefoto: SAS.

SAS har signert en treårig lånefasilitetsavtale på 1,5 milliarder kroner, 100% garantert av det norske eksportkredittgarantibyrået (GIEK).

Siden den norske regjeringen kunngjorde kredittgarantier til flyselskapene, har SAS jobbet med fire nordiske banker samt GIEK. Målet har vært å avklare kriteriene og vilkårene for garantiene. Garantiordningen, som er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan og Stortinget, ble implementert i sammenheng med COVID-19-pandemien og er ment å støtte flyselskapets likviditet for å sikre flyvninger i Norge.

Vi er glade for at vi har vært i stand til å signere denne lånefasiliteten med støtte fra den norske regjeringen. Fasiliteten øker vår økonomiske fleksibilitet i en tid med fortsatt usikkerhet om når etterspørselen vil normalisere seg. Samtidig fortsetter vi arbeidet med å redusere kostnadene, øke effektiviteten og kontinuerlig tilpasse produksjonen til dagens etterspørsel.

Magnus Örnberg, CFO i SAS.

SAS får krisehjelp fra Danmark og Sverige

Lånefasiliteten ble koordinert av Nordea. Danske Bank, Nordea, SEB og Swedbank var mandatledende arrangører.

En garantiordning på seks milliarder kroner for flyselskaper med norsk flylisens ble godkjent allerede i slutten av mars 2020. Flybransjen er en sentral del av norsk infrastruktur men befinner seg i en kritisk situasjon som følge av trafikkreduksjonen etter spredningen av Covid-19-viruset. Ordningen skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i bankmarkedet..

Norwegian har allerede brukt sin kvote på 3,0 milliarder som et ledd i den første redningspakken selskapet fikk vedtatt i mai. Widerøe har varslet at de vil låne 500 millioner under ordningen.

Om GIEK

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er en etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). GIEK fremmer norsk eksport gjennom å stille garantier på vegne av staten. GIEK er et supplement til det private bank- og finansmarkedet og skal resultatmessig gå i balanse over tid.
Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker politisk og kommersiell risiko på lån utstedt av private eller offentlige finansinstitusjoner. Garantiene kan kun stilles der det leveres norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping.