Flyselskap

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmelder SAS

SAS flyr igjen politianmelder SAS
SAS Airbus A350-900. Pressefoto: SAS.

SAS er politianmeldt av Trafik, Bygge og Boligstyrelsen for manglende overholdelse av byråets pålegg om å tilbakebetale ubenyttede flybilletter.

Det skandinaviske flyselskapet SAS ble tirsdag anmeldt til politiet av direktoratet. Anmeldelsen skyldes manglende overholdelse av direktoratets pålegg om å tilbakebetale ubenytte flybilletter. Det opplyser det danske transport-, bygnings- og boligbyrået i en pressemelding.

Saken stammer fra de mange ubenyttede flybillettene som er opprettet på grunn av koronakrisen. Utbruddet av coronavirus har ført til at mange har valgt å kansellere flyreisen og søkte derfor om tilbakebetaling av pengene de betalte for billetten.

Noen passasjerer har imidlertid hatt problemer med å få pengene tilbake.

SAS klarer ikke å refundere kundene innen tidsfristens utløp

Politianmelder SAS – pålegg i oktober

Den 13. oktober, utstedte det danske transport-, bygnings- og bolig-direktoratet et pålegg til 12 flyselskaper, der selskapene ble beordret til  å sikre at kundene fikk refusjon for sine ubenyttede flybilletter som et resultat av koronautbruddet.

Siden da er ti flyselskaper politianmeldt i desember for manglende overholdelse av byråets pålegg. SAS og tyske Lufthansa var ikke blant disse selskapene. Direktoratet ville ikke ta stilling til en politianmeldelse mot de to selskapene før SAS og Lufthansa hadde levert sin rapportert den 10. januar.

På bakgrunn av denne rapporten har etaten anmeldt SAS til politiet for manglende overholdelse av etatens pålegg, mens etaten har vurdert at det ikke er grunnlag for å anmelde Lufthansa til politiet.

I den forbindelse har etaten lagt vekt på om det har lykkes å betale tilbake ubenyttede flybillettene i samsvar med fristene som er kunngjort i direktoratets påbud, heter det i pressemeldingen.

Påtalemyndigheten må nå vurdere byråets anbefaling om å tiltale SAS. For alle flyselskaper som det danske transport-, bygnings- og boligbyrået mottar klager på, gjelder det at byrået kontinuerlig vurderer om en ordre må utstedes eller om et flyselskap må rapporteres til politiet.

Hvis du som passasjer fremdeles trenger refusjon fra et flyselskap, anbefaler direktoratet at du sender en klage.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Direktoratet har ansvar og oppgaver på tvers av transportformene jernbane, vei og luftfart, og setter rammene for dansk byggeri og fremtidens bygninger. Det har også myndighetsansvaret for eldreboliger, allmenne boliger, studie- og ungdomsboliger, fripleieboliger, privat utleie og byfornyelse. Dessuten driver direktoratet Bornholms lufthavn. Det har også sekretariatsansvar for de statlige ekspropriasjonsnevndene (taksationskommissioner og overtaksationskommissioner).

Direktoratet har ca. 480 medarbeidere og hovedkontor i København.

%d bloggere liker dette: