Flyselskap

Regjeringen er positiv til Norwegian-søknad

direkterute til Krabi Norwegian-søknad
Pressefoto: Norwegian.

Regjeringen er positiv til å bidra med penger til et rekonstruert Norwegian, men forutsetter at private investorer stiller opp. Det er levert ny Norwegian-søknad.

Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4 – 5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra.

Iselin Nybø, næringsminister (V).

Ønsker å bidra

Norwegian la nylig frem en ny plan for å sikre selskapets videre drift. I lys av den nye forretningsplanen ba Norwegian staten om å vurdere å delta i rekonstrueringen.

– Lykkes Norwegian med dette arbeidet, har regjeringen sagt at vi kan bidra med et hybridlån. Men det er en krevende prosess selskapet er i gang med, og Norwegian er blant annet avhengige av å få inn langsiktige og strategiske eiere. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, sier Nybø.

– Målet med regjeringens mange tiltak i luftfartspolitikken er å sikre et godt flytilbud og et sterkt norsk luftfartsmarked når vi igjen kan få mulighet til å reise etter pandemien. Vi tror et rekonstruert Norwegian kan være en viktig aktør i norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Flere vilkår

Regjeringen har satt flere forutsetninger for å delta i rekonstruksjonen, som blant annet inkluderer:

  • Selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer.
  • Deltakelsen i et hybridlån vil skje på markedsmessige vilkår.
  • Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammer selskapet har lagt frem.

Statlig deltagelse i Norwegians restrukturering forutsetter Stortingets godkjennelse.


korsika Norwegian-søknad
Pressefoto: Norwegian.

Norwegian er svært tilfreds med regjeringens beslutning om å medvirke til selskapets innhenting av ny kapital, med gitte betingelser. Dette øker mulighetene betydelig for at Norwegian kommer gjennom krisen og kan fortsette å være en viktig aktør i norsk luftfart.

På vegne av alle oss i Norwegian ønsker jeg å rette en stor takk til regjeringen. Norwegian står i en svært krevende situasjon som følge av pandemien. En medvirkning fra staten øker sjansen betydelig for at vi lykkes med å hente inn ny kapital og komme gjennom rekonstruksjonsprosessen. Vi har fremdeles en stor jobb foran oss, men støtten fra regjeringen tar vi til inntekt for at vi er på riktig kurs.

Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

Selskapet har gått inn i en irsk reorganiseringsprosess og rekonstruksjonsforhandlinger i Norge. 14. januar la Norwegian frem en ny forretningsplan basert på en enklere selskapsstruktur, et europeisk rutenettverk uten langdistanse og en kraftig reduksjon i gjelden. Planen er å ha rundt 50 fly i drift i 2021 og å gradvis øke til omtrent 70 fly i 2022, avhengig av etterspørsel og reiserestriksjoner. Gjelden vil bli redusert til rundt 20 milliarder NOK og selskapet skal hente inn fire til fem milliarder NOK i frisk kapital.

Ny forretningsplan – ny Norwegian-søknad

– Med en ny forretningsplan og medvirkning fra regjeringen, har vi stor tro på at vi kan tiltrekke oss investorer og komme gjennom rekonstruksjonsprosessen. Vi har fått mye støtte fra politisk hold, fra kunder og medarbeidere, og fra aksjonærer og forretningspartnere. Det er vi svært takknemlige for, og det betyr mye for oss i en krevende tid. I tillegg bidrar en medvirkning fra regjeringen til å sikre arbeidsplasser i Norge og en sunn konkurranse i luftfarten, sier Schram.

Pressemelding: Norwegian.no


Passenger Choice Award Norwegian-søknad
Pressefoto: Norwegian.

Norwegian-ansatte setter pris på regjeringens pengestøtte

Regjeringen sier ja til å gi pengestøtte for å redde flyselskapet Norwegian, men stiller krav om at private investorer også bidrar. Leder for Norwegian Pilot Union i Parat, Alf Hansen, sier han er glad for at aksjonene foran Stortinget- og møter med politikere har gitt resultater.

Pilotlederen mener det politiske presset fra alle Parat-organiserte i stor grad har bidratt til å få regjeringen på banen.

– Den politiske kontakten vi har fått til, og det politiske trykket vi har hatt blant annet i forbindelse med aksjonene våre utenfor Stortinget, mener jeg definitivt har påvirket Regjeringen til å ta denne beslutningen. I tillegg har vi hatt muligheten til å bidra med informasjon, og med dette korrigere tidligere feiluttalelser og feilaktige tall. Dette har bidratt til at det store bildet blir riktig, sier Hansen.

Norwegian-søknad -fornøyd

Leder for kabinansatte i Norwegian, Rene-Charles Gustavsen, sier piloter, kabin- og kontoransatte står sammen i en vanskelig tid for selskapet.

– Vi fikk massiv støtte i forbindelse med markeringene utenfor Stortinget og senere møter med samferdselsministeren, næringsministeren og opposisjonen på Stortinget, sier Gustavsen.

Leder for Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, er glad for å få regjeringen på banen, men vil gjerne se hva- og hvor mye penger som kommer.

Pressemelding: Parat.no