Flyselskap

SAS investerer i bærekraftig flydrivstoff

SAS bærekraftig flydrivstoff
Foto: SAS

Mangelen på bærekraftig flydrivstoff er et vendepunkt i luftfartens klimaendringer. Nå skal SAS undersøke mulighetene for å starte storskala produksjon av syntetisk flydrivstoff i Sverige.

Planene er ambisiøse: Om fem år skal produksjonen være i drift, og innen 2030 vil det nye anlegget kunne levere bærekraftig drivstoff til 25 prosent av SAS sin totale trafikk.

Derfor starter Vattenfall, SAS, Shell og LanzaTech nå et samarbeid for å undersøke muligheten for å starte verdens første storskala produksjon av bærekraftig syntetisk flydrivstoff. Målet er at et nytt produksjonsanlegg, ved Forsmark i Uppland, skal produsere inntil 50.000 tonn syntetisk flydrivstoff per år. Det syntetiske flydrivstoffet, som også kalles elektrisk drivstoff, skal produseres av fossilfri elektrisitet og resirkulert karbondioksid med et system utviklet av amerikanske LanzaJet: «Alcohol to Jet».

Luftfartssektoren står overfor enorme utfordringer når det gjelder å skaffe tilstrekkelig bærekraftig flydrivstoff. Prosjektet er utgangspunktet for å produsere tilstrekkelige volumer. Gjenbruk av karbondioksid og fossilfri kraft betyr en storskala som tidligere var helt utenkelig. Vi må se på karbondioksid på en helt ny måte, og kombineres det med fossilfri elektrisitet, oppstår muligheten for å bygge en ny klimasikker fremtid for oss alle.

Jennifer Holmgren, administrerende direktør i LanzaTech.

Hva er bærekraftig flydrivstoff

Enkelt forklart handler teknologien om å ta inn karbondioksidet som produseres i kraftvarmeverket i Uppsala. Det blandes så med hydrogen produsert med elektrisitet, altså en fossilfri prosess. Resultatet er etanol som etter å ha blitt omdannet til flydrivstoff kan tankes på i flyet.

Foto: SAS.

Den planlagte produksjonen av 50 000 tonn bærekraftig flydrivstoff per år vil gi et betydelig bidrag til Sveriges mål om en fossilfrie innenriks flyvninger og tilsvarer omtrent 30 % av flydrivstoffet som trengs for å nå dette målet. SAS og bærekraft går hånd i hånd. Derfor er vi veldig stolte over å kunne delta i dette unike prosjektet som samler mål og strategier for bærekraft. Vår felles investering som vil muliggjøre storskala produksjon av et mer bærekraftig flydrivstoff. Det er en fantastisk mulighet til å få drivstoffet på markedet raskere. Det kan igjen kan akselerere SAS sin overgang til netto nullutslipp.

Anko van der Werff, konsernsjef hos SAS.

Ambisjonen er å starte produksjon av elektrisk drivstoff i Sverige. Partene har signert en intensjonsavtale og blitt enige om at Vattenfall skal undersøke områdene fossilfri strømforsyning, hydrogenproduksjon og karbonfangst. Shell skal se nærmere på drivstoffproduksjon, logistikk og fungere som kjøper av det elektriske drivstoffet. LanzaTech er ansvarlig for ekspertisen innen gassgjæring, som handler om å produsere etanol fra innkommende gassstrømmer, og partene vil også lisensiere LanzaJet-teknologien «Alcohol to Jet» som omdanner etanol til elektrisk drivstoff. SAS deltar som potensiell kjøper av elektrisk drivstoff.

%d bloggere liker dette: