Flyselskap

Midlertidig løsning for FOT-ruten Røros–Oslo

FOT-ruten Torghatten ut av Widerøe Widerøe lanserer sommerruter
Pressefoto: Widerøe.

Samferdselsdepartementet har avsluttet kontraktsforholdet med Air Leap og inngått en midlertidig avtale med Widerøe for å sikre kontinuitet på FOT-ruten Røros-Oslo. Widerøe starter sine ruteflyginger fredag ettermiddag 28. januar.

Air Leap Aviation AB, som har operert FOT-ruten Røros–Oslo, meldte mandag 24. januar at selskapet gikk inn i en rekonstruksjonsprosess og at alle selskapets flygninger opphørte. Samferdselsdepartementet har på denne bakgrunn avsluttet kontraktsforholdet med Air Leap og inngått en midlertidig avtale med Widerøe. Den midlertidige avtalen innebærer at det allerede fredag ettermiddag 28. januar igjen vil være mulig å fly Røros-Oslo, men med enkelte endringer i rutetidene.

Det er beklagelig at denne situasjonen oppstod, men jeg er glad for at vi såpass raskt fikk på plass en midlertidig løsning. Jeg håper at denne løsningen, og de mer permanente vi etter hvert skal få på plass, vil gi et godt, forutsigbart flyrutetilbud for Røros-samfunnet.

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister (Ap).

Den midlertidige avtalen gjelder i utgangspunktet frem til 1. april 2022. Samferdselsdepartementet igangsetter umiddelbart et arbeid med en ny konkurranse for en avtale på 5-7 måneder med virketid fra 1. april 2022. Lengden av denne avtalen er basert på reglene for flyrutekjøp ved plutselig driftsavbrudd.

Widerøe på plass

Vi er veldig glade for å være tilbake på Røros, selv om det er midlertidig nå i første omgang. Det var trist da vi måtte forlate sist, og vi håper at vi kan levere et konkurransedyktig tilbud på litt lenger sikt også. Når vi kommer i gang på så kort tid, så har vi ikke mye tid til å selge billetter. Vi håper at folk vil kaste seg rundt og booke en billett til hovedstaden så raskt som mulig. Vi skal få ut nyheten om at vi flyr til vår kundebase, og håper at vi kan generere salg inn til Røros også.

Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe.

Mens avtalen på 5-7 måneder gjelder gjennomfører så departementet en ordinær FOT-anskaffelse for ruten Røros–Oslo med varighet til 31. mars 2024. Kontrakten vil da utløpe samtidig med de øvrige FOT-rutene, og ruten kan inngå i anskaffelsen for perioden med avtaleoppstart 1. april 2024.

FOT-ruten

Det aller meste av flytrafikken i Norge drives kommersielt. For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt. Disse flyrutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv. Kontrakt tildeles normalt flyselskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten, og flyselskapet får i kontraktsperioden enerett på rutetrafikk på den aktuelle flyruten. Disse FOT-rutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

 

%d bloggere liker dette: