Flyselskap

Flyteknikerne varsler opptrapping av streiken – ingen løsning

Flyteknikerne varsler opptrapping
Foto: Pixabay.com

Flyteknikerne varsler opptrapping av streiken. Nå berøres virkelig ferietrafikken i hele landet.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tar ut ytterligere 39 flyteknikere i streik fra lørdag, melder TV 2.

Flystreiken vil kunne ramme ferietrafikken for fullt. Lørdag morgen ble 31 flyteknikere organisert i Norsk Flytekniker Organisasjon tatt ut i streik. Allerede mandag blir streiken utvidet med ytterligere 75 flyteknikere. Da vil rundt en fjerdedel av flyteknikerne organisert i NFO streike. Teknikerne som det er varslet plassfratredelse for er jevnt fordelt og jobber i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Unntaket er de som jobber med syketransport og ambulanseflyene. Flere avganger vil bli kansellert, men hvilke konsekvenser streiken vil få, er ikke avklart. De reisende bes følge med på Avinor.no sider, samt direkte kontakt med flyselskapet.

SAS
Foto: Widerøe

Flyteknikerne varsler opptrapping – Streikefare for flyarbeiderne

Samme dag setter Fellesforbundet og NHO Luftfart i mekling etter at resultatet på Flyoverenskomsten ble nedstemt blant 85% av medlemmene. 160 flyarbeidere kan være i streik fra 21. juni. Det er foreløpig varslet plassfratredelse for hhv. Trondheim og Bergen.

Meklingen gjennomføres mandag 20. juni, med frist ved midnatt samme dag. Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen. Da blir 160 av Fellesforbundets medlemmer bli tatt ut i streik. Flyoverenskomsten er en tariffavtale som omfatter bakkemannskap som flyteknikere, mekanikere, stuere, sjåfører, rengjøringspersonell og ellers personell knyttet til lasting og lossing, ekspedisjon med mer.

Hvis denne bransjen skal være konkurransedyktig på å tiltrekke seg de rette folkene, må vi se en progresjon i utviklingen av lønnsnivået i overenskomsten. Vi har en svært krevende mekling foran oss der manglende reallønnsutvikling på overenskomsten har vårt klare fokus.

Dag-Einar Sivertsen, forhandlingsleder og forbundsleder i Fellesforbundet.

Norsk flytekniker organisasjon

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) er en partipolitisk nøytral arbeidstakerorganisasjon drevet av flyteknikere for flyteknikere.
Vi har ca 500 medlemmer fra flere av flyselskapene og vedlikeholdorganisasjonene i Norge. NFO har egen hovedavtale med direkte forhandlingsrett mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NFO er tilsluttet Aircraft Engineers International (AEI) som har hovedsete i Hoofdorp utenfor Amsterdam. AEI er flyteknikernes stemme innen flysikkerhet og regelverk i Europa som reguleres av European Aviation Safety Agency (EASA).

NFO har historie helt tilbake til 1938, hvor de første teknikerne samlet seg for å danne Autoriserte Flyteknikere Forening (AFF).

%d bloggere liker dette: