Flyselskap

Ingen streik for flyarbeiderne

hardt lammet Flygelederstreik Ingen streik for flyarbeiderne
Foto: CPH.

Tre og en halv time på overtid kom Fellesforbundet og NHO Luftfart natt til tirsdag til enighet i meklingen på Flyoverenskomsten. dermed blir det ikke streik for Fellesforbundet-medlemmene i flysektoren.

Fellesforbundet gikk til meklingen med et klart mål om at partene kunne komme til enighet om et resultat som medlemmene kan stille seg bak. Etter at forhandlingsresultatet ble stemt ned i uravstemmingen tidligere i vår, var det særlig manglende reallønnsutvikling som hadde et klart fokus.

Fellesforbundets forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen er tilfreds med at partene nå har kommet til en meklingsløsning med NHO Luftfart.

Vi er fornøyde med å ha kommet i havn etter en krevende mekling, med god bistand fra mekleren. Nå har vi kommet til en løsning som gir medlemmene våre et lønnsløft som vi håper de kan gi sin tilsutning til.

Dag-Einar Sivertsen, forhandlingsleder i Fellesforbundet.

Ingen streik for flyarbeiderne Samferdselsdepartementet tildeler Widerøe Widerøe Ground Handling Ikke helt sånn uten Widerøe Widerøe er svært fornøyd
Widerøe Ground Handling AS etablerer seg på Oslo lufthavn Gardermoen. Pressefoto: Widerøe.

Bedre lønnsutvikling og vilkår – Ingen streik for flyarbeiderne

Enigheten innebærer et generelt tillegg til alle som er omfattet av overenskomsten på kr 4 per time. Videre har partene kommet til enighet om et kraftig løft av minstelønnssatsene.

– Gjennom dette resultatet mener vi å ha kommet et godt stykke videre på veien i å utvikle overenskomsten. Vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd en solid heving av lønnssatsene, som vi mener er helt nødvendig for at bransjen skal bli mer konkurransedyktig, fastslår Sivertsen.

I tillegg til økte satser i overenskomsten. Er det enighet mellom partene om at det skal det legges til rette for komptensehevende tiltak. Og at det skal arbeides målrettet med mangfold og likeverd.

Partene

Fellesforbundet organiserer flyarbeidere (primært) på norske lufthavner. De er ansatt i flyselskap, bagasje og frakthåndteringsselskap, lager, terminalarbeid, fly-mekanisk/teknisk arbeid, og andre arbeidsområder som er knyttet til den fysiske, manuelle ekspedisjonen av flyankomster og flyavganger eller annet fysisk flyrelatert arbeid i hele Norge (landsomfattende forening)

%d bloggere liker dette: