Flyselskap

SAS rapporter månedlig til den amerikanske domstolen

Travel Pass Biofuel amerikanske domstolen
Foto: SAS.

SAS AB («SAS» eller «Selskapet») og hvert av datterselskapene som dekkes av den frivillige kapittel 11-prosessen i USA vil i løpet av kort tid sende inn månedlige rapporter som inneholder viss finansiell informasjon SAS øker tapet til 6,6 milliarder – cash burn på nye 800 mill. i august

Alle SAS-selskaper som er underlagt den frivillige kapittel 11-prosessen skal, i henhold til amerikansk konkurslovgivning, levere økonomiske rapporter til domstolen på månedlig basis. Den økonomiske informasjonen i de månedlige økonomiske rapportene inkluderer likvide midler, eiendeler, gjeld, inntekt og resultater for forrige måned.

I forbindelse med innsending av disse dokumentene til Retten, offentliggjør SAS viss konsolidert finansiell informasjon for konsernet per 31. august 2022, se tabellen nedenfor. Den finansielle informasjonen er ikke revidert eller omfattende gjennomgått av SAS sin revisor.

 

Finansiell informasjon, konsernet SEK millioner (USD millioner)1)

1. november 2021–31. august 2022

Inntekter:

24 596 (2 305)

Resultatet i perioden

-6 570 (-616)

Balanseposter per 31. august 2022

Totale eiendeler
61 702 (5 784)
Total gjeld
61 173 (5 734)
Likvide midler
6 117 (573)

1) Beløp i SEK er konvertert til USD basert på Riksbankens SEK/USD-kurs på 10,6686 per 31. august 2022.

SAS vil publisere en pressemelding i forbindelse med innsending av hver månedlig finansiell rapport, med unntak av de månedene innleveringen til Retten faller sammen med offentliggjøringen av SAS sine delårsrapporter.

Ytterligere informasjon om kapittel 11-prosessen er tilgjengelig på selskapets spesielle nettside for rekonstruksjonen, https://sasgroup.net/transformation. Rettsdokumenter og andre dokumenter knyttet til kapittel 11-prosessen i USA er tilgjengelige på et eget nettsted administrert av SAS’ erstatningsagent, Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Informasjon er også tilgjengelig på telefon på (844) 242-7491 (USA/Canada) eller +1 (347) 338-6450 (internasjonalt), og via e-post på SASInfo@ra.kroll.com.

Rådgiver i den amerikanske domstolen

Weil, Gotshal & Manges LLP er global juridisk rådgiver og Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB er svensk juridisk rådgiver for SAS. Seabury Securities LLC og Skandinaviska Enskilda Banken AB er investeringsbankfolk. Seabury er også en rekonstruksjonskonsulent. FTI Consulting er en finansiell rådgiver.

%d bloggere liker dette: