Flyselskap

Flyr søker om flytillatelse i USA

Flyr har søkt det amerikanske transportdepartementet om tillatelse til å operere flygninger inn og ut av USA. Både til charter- og wetlease-flygninger fra vintersesongen 2023.

Flyrs oppdaterte strategi innebærer å utnytte kommersielle muligheter utenfor hjemmemarkedet i lavsesongen. På grunn av et økende antall forespørsler fra nordamerikanske selskaper om charter- og wetlease-flyninger, har Flyr søkt det amerikanske transportdepartementet om tillatelse til å operere flygninger inn og ut av USA.

Mangelen på fly og mannskap i det nordamerikanske markedet gjør at det er et økende behov for selskap som kan gjennomføre charter- og wetlease-flygninger. Flyr kan levere et attraktivt produkt bestående av nye, drivstoffeffektive fly og profesjonell besetning til det amerikanske markedet. Vi har fått mange henvendelser de siste månedene.  Derfor har vi søkt om amerikansk flytillatelse, slik at vi kan tilby charter- og wetlease-flygninger fra november 2023.

Brede Huser, administrerende direktør i Flyr.

Flytillatelse i USA

For å bygge et økonomisk bærekraftig flyselskap diversifiserer Flyr ruteporteføljen og tilpasser virksomheten til den sesongmessige etterspørselen og reduserer dermed risiko. Derfor vil flyselskapet i vintersesongen, når etterspørselen i Europa er lavere, benytte flere av sine fly og mannskap i andre markeder som eksempelvis Nord-Amerika.

I november fraktet Flyr 57.500 passasjerer. Da var fyllingsgraden på 77 prosent. Flyr vil spare 400 millioner kroner i vinter. Rundt halvparten av de ansatte er permittert.

– Flyr er et moderne, lite og fleksibelt flyselskap, som har evnen til å tilpasse seg raskt til markedsendringer og etterspørsel. Mulighetene vi nå ser i Nord-Amerika sikrer inntekter i lavsesongen i Europa. Samtidig som det gir flere av våre fantastiske piloter og kabinansatte muligheten til å jobbe i et annet land i deler av året, sier Huser.

Transportdepartementet (U.S. Department of Transportation) er et departement i den amerikanske regjeringen som ble opprettet 1. april 1967. Departementet har 58 622 ansatte og et budsjett på 58 milliarder dollar.