Flyselskap

Widerøe tilbys resterende FOT-ruter fra april 2024

resterende FOT-ruter
Pressefoto: Widerøe.

Widerøe er veldig glad for å ha mottatt tildelingen av de siste rutepakkene i anbudet som skal flys fra og med 1. april 2024. Nå begynner en omfattende høringsrunde med lokalt berørte før rutetabellen endelig besluttes. Selskapet tilbys de resterende FOT-ruter fra våren 2024.

Justeringer av den foreslåtte tidtabellen vil gjennomføres dersom dette kan gjøres uten å bryte anbudskrav, forverre tidtabellen på andre destinasjoner eller fordyrer driften slik at det går utover de økonomiske rammene som er avtalt med Samferdselsdepartementet.

Det er svært mange lokalsamfunn som skal høres. Vi ber derfor om tålmodighet og forståelse for at det kan ta noe tid før vi har en endelig tidtabell. Høringsrundene vil starte på Helgeland og vi vil gradvis jobbe oss rundt i landet.

Tilbys resterende FOT-ruter

Alle ruter ligger allerede i booking. Maksimalprisen på anbudsruter halveres fra 1.april. Rutetabellene kan bli justert, men nye priser er allerede lagt inn i systemet. Vi forventer økt etterspørsel, spesielt på de mest populære avgangene, etter at prisene er kraftig redusert. Selskapet anbefaler derfor å være tidlig ute for å bestille billett på de mest populære avgangene, da disse vil fylles opp først.

Vi er svært glade for at vi nå har fått tildeling på de resterende anbudsrutene og at vi nå kan begynne å justere rutetabellene så godt som mulig innenfor de rammene vi har. Dette er et utrolig spennende anbud. Maksimalprisene kuttes med 50 prosent. Dette er det største priskuttet på anbudsruter i nyere historie og er svært gode nyheter for de som er avhengig av fly som kollektivtransport. Vi er veldig spente på hvordan dette vil påvirke etterspørselen og tror nok at bookingmønsteret vil endre seg som følge av dette. Nå vil også de mest populære avgangene ha svært billige billetter, så her er det om å gjøre å være først til mølla, avslutter han.

Christian Skaug kommersiell direktør i Widerøe

LES OGSÅ:

Tildeling av kontrakter for enkelte FOT-ruter i Norge fra 2024

Hva er FOT ruter?

FOT-rutene er anbudsutsatte flyruter som får offentlig driftsstøtte for å ivareta det regionale flytilbudet. Dette har vært en anbudsprosess styrt av Samferdselsdepartementet, men med innføringen av regionreformen ble det vedtatt å overføre ansvaret for å tildele anbud til de nye regionene.

Om selskapet

Flyselskapet er Norges eldste luftfartskonsern med over 3500 engasjerte medarbeidere. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

I Distrikts-Norge er Widerøes flyvninger av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge. Widerøe Technical Services representerer tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge.

Konsernet eies av Flyco og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent.