Flyselskap

Bonusen kuttes kraftig- 71 millioner borte

Bonusen kuttes kraftig
Pressefoto: SAS

I fjor avsatte SAS-sjef Rickad Gustafson 100 millioner kroner i bonuser til sine ansatte for deres gode og harde innsats. I dag kom kontra-meldingen, bonusen kuttes kraftig.

Men nå er 100 millioner kompensasjonen delvis stoppet med henvisning til vårens pilotstreik. I følge svenske Expressen, har styret i SAS besluttet å kutte den økonomiske julegaven til de ansatte.

Det er klart at vi virkelig er skuffet. Ansatte blir straffet for pilotstreiken.

SAS ansatt.

SAS kvartalsrapport
Cockpit streiken i april mai kostet selskapet 590 millioner kroner og skal “dekkes” fra de ansattes julebonus
Foto: SAS

SAS-aksjen stupte torsdag morgen da selskapet la frem sin kvartalsrapport for perioden august-oktober. På ettermiddagen var rasen på nesten rekordnivå: – 15 prosent.
Riktignok var resultatet for kvartalet i tråd med forventet. Men årsresultatet fikk SAS-sjefen til å adressere de mest dystre notene i den offisielle e-posten til ansatte, aksjonærer, media og andre interesserte.

SAS leverer et utilfredsstillende og betydelig lavere helårsresultat enn i fjor, drevet av utfordringer fra høyere luftfartsdrivstoffkostnader, ugunstige valutabevegelser og streik,” skrev Rickard Gustafson, administrerende direktør. Han signaliserte også at neste år kan starte med tap: … vi forventer et økt tap i løpet av første kvartal 2019/2020 sammenlignet med året før.

Ikke nevnt i presentasjonen

Ingen steder i SAS-sjef Rickard Gustafsons lange e-post sier det noe om den utlovede bonusen på 100 millioner til de ansatte.
Derimot er det den kryptiske ordlyden: “SAS oppfylte ikke to av sine tre økonomiske mål for 2018/2019, til tross for et sterkt fjerde kvartal”.

Og det er dette faktum at flere av selskapets økonomiske mål ikke oppnås i kombinasjon med kostnadene ved den ukelange pilotstreiken om våren og den ville streiken i september blant bagasjepersonellet på flyplassen i København, som nå får SAS-styret til å stanse kontantregningen på 100 millioner svenske kroner til litt over 10.000 ansatte. Inne i selve kvartalsrapporten er meldingen “skjult”:

Julebonus – SAS ansatte varslet via e-post

Kunngjøringen om det mislykkede svikløftet ble offisielt sendt i en e-post fra SAS-styreleder Carsten Dilling til de ansatte noen timer etter at SAS-administrerende direktør presenterte kvartalsrapporten.
E-posten viser at det er SAS-ledelsen som har henvendt seg til styret og bedt om at de “evaluerer” det forrige løftet. Og SAS styre har besluttet å minske kompensasjonen til 29 millioner svenske kroner.
For å motta den bonusen, må du ha vært ansatt i løpet av regnskapsåret 2017/2018 og fortsatt ansatt i oktober i år.

 

julebonus
Medarbeidere i SAS ble forespeilet SEK 9000 i bonus, nå blir dette SEK 3000 istedenfor, Foto: Riksbanken.

 

Bonusen kuttes kraftig – reduseres med 6 000 kr

Nå blir det rundt 3000 svenske kroner i bonus sammenlignet mot tidligere planlagt drøyt 9.000 svenske kroner.

Imidlertid synes jeg det er ekstremt svakt at administrerende direktør ikke har fortalt oss det. Men vi kan lese det i en e-post fra Carsten Dilling. Dilling er styreleder i SAS.

Det var i desember 2018 at SAS kunngjorde at de ansatte ville motta en bonus på 100 millioner svenske kroner. SAS-ledelsen snakket imidlertid lite om at bonusen for de mer enn 10.000 ansatte var betinget. Og at den var knyttet til flyselskapets økonomiske utvikling i 2019.

Kontant vil bonusen gi rundt 9 000 svenske kroner per ansat. Daden glade nyheten ble presentert for ansatte i desember i fjor, skrev SAS-sjef Rickard Gustafson.

Nå legger vi igjen et år bak oss, vil jeg benytte anledningen til å takke alle ansatte i SAS for deres engasjement. Det har vært et intenst år og vi har levert et sterkt resultat. I lys av det harde arbeidet bak resultatet, har vi bevilget 100 millioner svenske kroner som skal deles ut til våre ansatte som en julebonus i 2019.

Rikard Gustafsons i e-post til ansatte i SAS

1 comment

  1. Gustafson stryker i psykologi. Han snakket ned aksjekursen kraftig da den steg sterkt på børsen etter resultatfremleggelsen. Han presenterer planer om å etablere et nytt selskap med ansatte på dårligere vilkår, som er i sterk konflikt med pilotenes krav under streiken tidligere i år. Nå reduserer han bonusen til ansatte. Dette gjør han i en tid da det var ro i selskapet, inntjeningen tilfredstillende, og ansatte motiverte for å utvikle selskapet videre. Håpløst!

Comments are closed.