Flyselskap Flyspråk

Parat bistår SAS-ansatte i oppsigelsesprosessene

Illustrasjonsfoto: SAS.

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier det er trist og sjokkerende når SAS nå annonserer oppsigelse av 5000 ansatte. Samtidig er hun nå opptatt av å forberede seg på forhandlinger med selskapet og samtidig ivareta ansattes interesser og rettigheter. Parat bistår SAS-ansatte i oppsigelsesprosessene.

Leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, sier han erkjenner at flybransjen er hardt rammet av koronakrisen og at det vil ta tid å komme tilbake.

Vår jobb nå er å følge opp våre medlemmer og sørge for å finne flest mulig løsninger som kan ivareta jobbene til så mange som mulig. Det er viktig for oss at prosessene knyttet til overtallighetshåndtering går riktig for seg. Heldigvis har vi mange dyktige advokater i Parat som nå vil få mye å gjøre i tiden fremover.

Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norge Flygerforening.

Martinus Røkkum som er leder for SAS Norge Kabinforening, sier at meldingen fra SAS om at så mange mister jobben er sjokkerende.

Koronakrisen rammer flybransjen knallhardt og vi ser at det vil ta tid før vi er tilbake i full drift. Nå skal vi ta vare på medlemmene våre, samtidig som vi vil gå i dialog med selskapet og myndighetene for å se hva vi kan få til for å komme ut av dette på best mulig måte. Vi ber samtidig om at regjeringen nå utvider permisjonsreglene fra 26 til 52 uker.

Martinus Røkkum, leder for SAS Norge Kabinforening.

Parat bistår SAS-ansatte i oppsigelsesprosessene

Olsen er glad for at Parat over mange år har bygget opp en bred og god kompetanse på utfordringene i luftfarten.

Vi er det største forbundet for flygende i Norge og bistår i dag ansatte i Norwegian, SAS, Widerøe og en rekke mindre selskaper. Samtidig er situasjonen mest alvorlig i SAS og Norwegian, der vi nå stiller store ressurser tilgjengelig for våre medlemsgrupper.

Unn Kristin Olsen, Leder for Parat

Om Parat

Parat er en partipolitisk uavhengig norsk arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Parat ble etablert 1. januar 2005 da forbundene Flerfaglig FellesOrganisasjon (2fo) og Privatansattes Fellesorganisasjon (PRIFO) (stiftet 1979) ble slått sammen. Parat har ca 40 000 medlemmer og organiserer innenfor alle sektorer i arbeidslivet. Parat har tariffavtaler med alle de store arbeidsgiverorganisasjonene. Medlemmenes interesser ivaretas gjennom organisasjonens over 3000 tillitsvalgte i hele landet og et sekretariat.

1 comment

  1. Parat representerer noen ytterst få piloter og Cabin crew i SAS. Hovedtyngden av de flygende i SAS er LO organisert.

Comments are closed.

%d bloggere liker dette: