Flyselskap

COVID-19 kan gjøre SAS mer dansk

mer dansk SAS Kastrup
Pressefoto: CPH.

Når SAS vakler, da vakler også Kastrup. Dette kan bety at den danske regjeringen er villig til å gå mye lenger enn den svenske regjeringen for å sikre flyselskapets fremtid. COVID-19 kan gjøre SAS mer dansk.

I går kom sjokkmeldingen om at SAS har besluttet å si opp 5 000 ansatte i en fremtid hvor flytrafikken trenger lang tid for å komme seg tilbake til normalen. Svenske SAS-ansatte utgjør  1 900 personer, etterfulgt av 1 700 i Danmark og 1 300 i Norge, det utgjør til sammen cirka 40 prosent av flyselskapets totale arbeidsstyrke. Analysene som ligger til grunn for denne fordelingen er uklare. Pressemeldingen har igjen satt fokus på hvor viktig det er at nå trengs mer statlige penger for å redde flyselskapet. Wallenberg-sfæren er den største private eieren i SAS, og Jacob Wallenberg mener at det som skjer nå er en “naturkatastrofe”. Han ser også på den fremtidige flybransjen og endringene som kommer.

I utgangspunktet handler det om å måtte starte opp igjen for SAS, og opprette et nytt selskap. SAS må få på plass nye avtaler med de ansatte, med långivere, med flyprodusenter og så videre. Det vil være et annet selskap, hele bransjen vil være annerledes.

Jacob Wallenberg til avisen SvD.

Svensk alt sammen (SAS) – mer dansk ?

I følge enkelte analytikere kan redningsaksjonene som nå pågår fra regjeringene i de tre skandinaviske landene bety at statlig eierskap igjen vil øke i flyselskapet. Den Norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet er ikke lenger deleier av SAS, men Sverige eier fortsatt 14,82 prosent av selskapet og Danmark med 14,24 prosent. Disse tallene kan øke dersom  støttepakkene skjer ved aksjekjøp istedenfor kontantstøtte. I så fall ville den følge diskusjoner som fant sted i blant annet Tyskland der regjeringen krevde en aksjepost for å gi de enorme beløpene som Lufthansa trenger for å overleve.  Lufthansas ledelse ønsker heller en konkursbeskyttelse enn å igjen n bli et statlig flyselskap, etter å ha vært privat hender siden 1994. Lignende feil har blitt hørt i Frankrike og Storbritannia før behovet for statlige penger i Air France og British Airways.

Staten har solgt seg ut av SAS

Den svenske regjeringen har allerede et mandat fra Riksdagen til å selge resten av aksjeposten og avslutte sitt eget eierskap. Det er neppe noe som for øyeblikket står høyt på dagsordenen.

Akkurat nå føles det mer som en teoretisk diskusjon. Situasjonen er så desperat og vanskelig når det kommer til luftfart.

Ibrahim Baylan, Næringsminister (S) til TT .

I Kastrup og Danmark kan imidlertid spørsmålet om å øke statlig eierskap tillegges en  annen vekt. Kastrup er juvelen i det danske næringslivet og også den største arbeidsplassen. SAS står for snaut 40 prosent av trafikken på flyplassen, som dermed er avhengig av et fortsatt levedyktig flyselskap. I Danmark er det også en sterk politisk støtte for SAS som egentlig ikke stemmer overens i Sverige.

%d bloggere liker dette: